Ефективна ERP-система для бізнесу та бюджетних установ

 • Оптимізація управління
 • Автоматизація обліку
 • Консолідація звітності

Останні новини

Українська ERP-система світового стандарту , для автоматизації облікових і управлінських процесів на підприємствах будь-якого рівня та в бюджетних установах.

 • Бухгалтерський та податковий модуль

 • Ведення договорів

 • Облік грошових коштів

 • Розрахунки з контрагентами

 • Відносини з клієнтами

 • Фінансове управління та аналіз

 • Управління персоналом

 • Облік праці та заробітної плати

 • Облік закупок та збуту

 • Облік запасів

 • Облік основних засобів

 • Управління виробництвом

 • Облік комунальних послуг

 • Управління студентами

 • Облік автотранспорту

Функціонал

Бухгалтерський та податковий модуль

Модуль дозволить Вам:

 • Ведення бухгалтерського та податкового обліку

 • Ведення обліку в різних валютах, ведення багаторівневого аналітичного обліку

 • Підтримка необмеженої кількості планів рахунків

 • Аналіз проводки за первинними документами по різних планах рахунків

 • Оперативний аналіз балансу, оборотів, аналітичного обліку

 • Формування внутрішньої (регламентованої) звітності

 • Експорт документів та звітів в програму «M.E.Doc»

 • Формування податкових накладних, у т.ч. з урахуванням першої події

 • Ведення обліку валових доходів та витрат

Функціонал

Ведення договорів

Модуль дозволить Вам:

 • Ведення договорів довільної форми

 • Планування операції за договорами

 • Ведення довільної кількості специфікацій до договорів

 • Аналіз розрахунків за договорами в цілому і по кожній операції окремо

 • Контроль розрахунків за договорами за кількістю та сумами

 • Розрахунок штрафних санкцій

 • Складання рахунків, замовлень та інших документів на підставі договорів

 • Вивантаження документів до порталу Е-data

Функціонал

Облік грошових коштів

Модуль дозволить Вам:

 • Підготовка банківських і касових документів, у т.ч. з документів-підстав

 • Планування операції за договорами

 • Імпорт-експорт даних через системи «Клієнт-Банк» різних банків, у т.ч. через казначейство

 • Ведення банківських операцій, формування виписок з банківських рахунків

 • Ведення касових книг

 • Формування авансових звітів і ведення обліку розрахунків з підзвітними особами

 • Ведення картотеки депонентів

 • Рознесення платежів та надходжень по документах-підставах (рахунки, договори, тощо)

 • Формування звітності по залишках і руху грошових коштів

Функціонал

Розрахунки з контрагентами

Модуль дозволить Вам:

 • Оперативний контроль взаєморозрахунків

 • Підготовка оборотних відомостей по обліку взаєморозрахунків, відомостей дебіторської та кредиторської заборгованості

 • Детальний аналіз взаєморозрахунків за документами

 • Формування вимог на погашення дебіторської заборгованості

 • Проведення взаємозаліків

 • Ведення реєстрів юридичних та фінансових зобов’язань, передача документів до органів казначейства

Функціонал

Відносини з клієнтами

Модуль дозволить Вам:

 • Відслідковування історії розвитку взаємовідносин із замовниками, координація багатосторонніх зв’язків з постійними клієнтами і централізоване керування збутом

 • Внесення та відслідковування інформації про наявних та потенційних клієнтів

 • Планування роботи, ведення постановки завдань співробітникам

 • Контроль виконання доручень, отримання звітів про ефективність роботи з клієнтами

 • Швидкий доступ до будь-яких документів клієнта

 • Автоматизація роботи Call-центру та відділу маркетингу

 • Планування та ведення історії контактів компанії з клієнтом

Функціонал

Фінансове управління та аналіз

Модуль дозволить Вам:

 • Формування, розрахунок та контроль довільних взаємопов’язаних бюджетів

 • Розробка фінансових планів (бюджетів)

 • Ведення планових бюджетів, збір фактичних показників на основі проведень

 • Аналіз наявності і руху грошових засобів

 • Аналіз плану надходжень і витрат по рахунках

 • Складання кошторису і плану асигнувань, ведення реєстру розподілів відкритих асигнувань

 • Складання кошторисів заходів

Функціонал

Управління персоналом

Модуль дозволить Вам:

 • Проведення у повному обсязі кадрового документообігу та обліку на підприємстві

 • Формування та зберігання особових карток працівників

 • Зберігання історії зміни персональних відомостей про працівників

 • Автоматичний розрахунок основних та додаткових видів стажу роботи працівників

 • Виконання оперативного обліку балансу відпусток працівників

 • Виконання планування ієрархічної структури організації та виконання розстановки працівників за штатними позиціями

 • Виконання обліку внутрішнього і зовнішнього сумісництва, кандидатів на посаду, внутрішній і зовнішній кадровий резерв

 • Планування графіку відпусток

 • Здійснення оперативного контролю присутності працівників в установі

Функціонал

Облік праці та заробітної плати

Модуль дозволить Вам:

 • Розрахунок та перерахунок заробітної плати по підприємству, структурних одиницях та підрозділах

 • Автоматичний розрахунок та перерахунок податків, утримань

 • Автоматично розрахувати та перерахувати нарахування на заробітну плату

 • Отримання роз’яснення розрахунку для кожного нарахування, утримання, застосування пільги з податку

 • Автоматичне формування проводок

 • Формування довільних аналітичних довідок

 • Автоматичне розподілення сум нарахувань, податків, фондів по джерелам фінансування та економічним класифікаторам витрат

 • Автоматичне формування відомості на виплату (зарплати, авансу, відомості на підставі документів нарахування відпусток, лікарняних, аліментів)

 • Формування звітності згідно законодавства, експорт даних звітів для передачі до контролюючих органів

Функціонал

Облік закупок та збуту

Модуль дозволить Вам:

 • Формування замовлення постачальникам на поставку товарів та надання послуг

 • Облік повернення товару постачальникам

 • Облік розрахунків по консигнації

 • Реєстрація надходження товару, у т.ч. з митних складів

 • Реєстрація отримання послуг

 • Формування доручення на придбання запасів

 • Підтримання таких форм продажів, як: повна або часткова передоплата, товарний кредит, відвантаження з одночасним виставленням рахунку, бартер, передача на консигнацію або відповідальне зберігання

 • Ведення необмеженої кількість прейскурантів з різною методикою розрахунку відпускних цін, знижок і націнок

 • Самостійне формування шкали знижок залежно від кількості або суми відпускного товару або інших умов

 • Реєстрування замовлення покупців та контроль відвантаження запасів по ним

 • Оформлення рахунків до одержання, підготовку первинних документів на відвантаження товарів і готової продукції

 • Ведення контролю графіку відвантаження та термінів оплати

 • Ведення обліку розрахунків з покупцями, консигнаторами і давальцями

 • Ведення обліку заставної тари

Функціонал

Облік запасів

Модуль дозволить Вам:

 • Ведення обліку запасів в розрізі місць зберігання та матеріально-відповідальних осіб, по партіях, довільних характеристиках та з використанням штрих-кодів

 • Контроль термінів

 • Ведення обліку споживчих характеристик товару (сорт, колір, розмір, тощо)

 • Ведення обліку запасів, прийнятих і переданих на консигнацію і відповідальне зберігання

 • Довільне обирання методу оцінювання запасів, як в цілому для підприємства, так і для кожного місця зберігання

 • Проведення інвентаризації, переоцінки, комплектації запасів

 • Формування калькуляції закупівельної собівартості з урахуванням різних витрат

 • Складання звітів по надходженню, переміщенню і вибуттю запасів в різних аспектах

Функціонал

Облік основних засобів

Модуль дозволить Вам:

 • Налаштування алгоритму розрахунку амортизації

 • Ведення картотеки основних засобів

 • Проведення реєстрації документів по руху основних засобів

 • Нарахування амортизації

 • Проведення переоцінки основних засобів

 • Проведення інвентаризації основних засобів НМА

 • Керування обліковими періодами основних засобів

Функціонал

Управління виробництвом

Модуль дозволить Вам:

 • Виконання функцій підготовки та налаштування параметрів виробничого процесу

 • Ведення операційно-трудових нормативів, конструкторських специфікацій на продукцію і напівфабрикати, технологічних маршрутів виготовлення виробів

 • Планування обсягів виробництва, ведення розрахунку календарних графіків виробництва, робочого розкладу

 • Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах і виробничих потужностях

 • Розрахунок дефіциту матеріалів

 • Проведення контролю ходу виробництва

 • Ведення обліку матеріалів, продукції і напівфабрикатів, недоброякісної продукції та відходів

 • Формування звіту виробництва

 • Розрахунок калькуляції витрат на виробництво

 • Планування серійного і позамовного виробництва

Функціонал

Облік комунальних послуг

Модуль дозволить Вам:

 • Ведення реєстру будинків і квартир, облік мешканців, облік особових рахунків квартир (договорів)

 • Ведення картотеки приладів обліку зі збереженням історії встановлення приладів обліку

 • Використання алгоритму нарахувань: утримання будинків, опалення, водопостачання та водовідведення, газове та електропостачання, різні адміністративні послуги (паркінг, утримання тварин, періодичні або разові послуги в залежності від кількості проживаючих, площ приміщень, фіксовані суми)

 • Нарахування відповідно затверджених норм, згідно середньодобовому споживанню у попередні періоди та відповідно до показників загальнобудинкових приладів обліку з урахуванням наявності поточних показників квартирних приладів обліку

 • Виконання імпорту даних по : оплатах, субсидіях, підтвердженнях пільг, показниках лічильників

 • Проведення перерахунків закритих періодів за відсутність та якість послуг, в разі зміни тарифу або складової тарифу, внаслідок актуалізації даних про пільги/субсидії

 • Щомісячне формування квитанції на оплату комунальних послуг, в тому числі відправлення рахунків за комунальні послуги на електронні адреси власників особового рахунку

 • Відправлення нагадування на електронні адреси власників особового рахунку про необхідність надання показників за лічильниками

 • Формування різноманітних звітів для зручного аналізу даних та передачі до органів соціального захисту

Функціонал

Управління студентами

Модуль дозволить Вам:

 • Вирішення завдання обліку і управління даними про студентів

 • Ведення особової справи студентів, формування наказів по студентах (в тому числі про переведення на наступний курс / навчальний період)

 • Формування графіків екзаменаційної сесії

 • Формування екзаменаційних відомостей, ведення обліку результатів іспитів і заліків, облік оцінок успішності студентів

 • Опрацювання відомості по успішності

 • Призначення стипендії на підставі середнього балу

 • Розрахунок стипендії, інших нарахувань, розрахунки за гуртожиток

 • Ведення документообігу по студенту від вступу до закінчення навчального закладу (в тому числі, відрахування, відновлення, академічні відпустки)

 • Формування звітності згідно законодавства

Функціонал

Облік автотранспорту

Модуль дозволить Вам:

 • Ведення обліку наявності та роботи автотранспорту, в тому числі надання транспортних послуг

 • Формування заявки на перевезення вантажів

 • Проведення обліку палива і паливно-мастильних матеріалів

 • Проведення планування технічного обслуговування автомобілів/p>

 • Проведення обліку роботи водіїв, зокрема нарахування заробітної плати на підставі шляхових листів

 • Проведення обліку акумуляторів та пробігу автомобільних шин

 • Формування оперативного плану перевезень, планування виїздів

Програмні рішення для галузевих підприємств

ОСВІТА

МЕДИЦИНА

Для ОТГ

для ОСББ

Більше 5000 підприємств та установ використовують Ispro для автоматизації процесів обліку та управління