Випущено пакет оновлень 7.11.035

Грошові засоби

Доопрацювання

 1. СОІД №1478592, 1511580. В друкованій формі звіту (R037_004.RPF) реалізовано запам’ятовування вибору параметрів діалогового вікна.
 2. СОІД №1450692. Реалізовано звіт Додаток 13 «Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України» в редакції Наказу Міністерства фінансів №44 від 07.02.2017 (R386_012.RPF).
 3. СОІД №1450686. Реалізовано Звіт Додаток 12 «Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках» в редакції Наказу Міністерства фінансів №44 від 07.02.2017 (R386_011.RPF).
 4. СОІД №1494780. В модулі Виписка банку вікно «Операція по рахунку» і в документі добавлена кнопка в меню «Користувацька подія калькуляції Alt+U».
 5. СОІД №1521210. Керування фінансовими розрахунками/ Облік грошових коштів/ Налаштування/Довідники/ Калькуляція в Реквізити шапки додано поле Дата документа (DC_Dat).
 6. СОІД №1504788. В авансових звітах у вкладці звіт реалізована можливість корегувати суму в реєстрі, не відкриваючи документ.
 7. СОІД №1504776. Керування фінансовими розрахунками/ Облік грошових коштів/ Налаштування/Довідники/ Калькуляція в Реквізити шапки додано поле

Облік договорів

Доопрацювання

 1. СОІД №1455798. Довідник «Об’єкти оренди». Картка об’єкту оренди, закладка Грошова оцінка. До реєстру Грошовою оцінки додано поле «Користувач». При створенні / редагуванні грошової оцінки користувачем в поле буде виводитися «ПІБ» такого користувача. У разі автоматичного створення грошової оцінки, при створенні нового коефіцієнта індексації, в поле буде виводиться «Автоматично + ПІБ» користувача який створював коефіцієнт. У разі якщо грошова оцінка була створена автоматично, але потім користувач вніс зміни, значення буде змінено з «Автоматично + ПІБ» такого користувача на «ПІБ» користувача, що вніс зміни.
 2. СОІД №1402686. Картотека обліку договорів. У картку угоди додано поле «Податок». Поле доступне при включеному налаштуванні «Відображати поля для Е-дата». Виходячи з обраного виду податків сума ПДВ розраховується автоматично.
 3. СОІД №1485138. Картотека обліку договорів. Копіювання операції по Shіft + Ctrl + O. Додано параметр «Застосувати для всіх рядків специфікації». При встановленому параметрі будуть скопійовані і перераховані всі рядки специфікації з урахуванням зазначеного індексу інфляції.
 4. СОІД №1485294. Калькуляція документа. Реалізована обробка події DC_cJRMVEVENT (переміщення в журнал) з можливістю скасування через DC_CancelEvent. Додатково додані поля: DC_JurMvCd «Код журналу для переміщення» і DC_JurMvNm «Найменування журналу для переміщення».
 5. СОІД №1361088. Довідник об’єктів оренди. Реалізована можливість збереження картки рішення в режимі створення картки об’єкта оренди.
 6. СОІД №1436958. Картотека обліку договорів. Договори оренди землі. В перерахунок специфікації договору оренди землі додана перевірка дати угоди. Тепер операції формуються в розрізі дат кожної з угод договору. Раніше всі операції формувалися тільки по основній (першої) угоді договору.

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання

 1. СОІД №1440714. Реєстр зобов’язань. На закладці Статистика фін.зобов’язань в меню Реєстр додана операція Перенести на дату. За її допомогою можна перенести фінансове зобов’язання без платіжних доручень в інший реєстр.
 2. СОІД №1478676, 1481802. Реєстр зобов’язань. В юридичному зобов’язанні якщо активувати ознаку Використовується процедура закупівель, то стає доступним для заповнення нове поле Код закупки (до 22 символів).
 3. СОІД №1486932. Реєстр зобов’язань. В фінансовому зобов’язанні дана можливість змінювати дату Документа фінансового зобов’язання після вибору документа підстави.
 4. СОІД №1466754. Реєстр зобов’язань. При використанні ієрархічного довідника КЕКВ і статей РГК реалізована можливість друку та експорту звітних форм реєстрів RD30_002.RPF і RD64_001.RPF, та контроль не перевищення сум кошторису.
 5. СОІД №1477662. 1478436, 1478676, 1480020. Реєстр зобов’язань. Обновлені форми звітності реєстрів зобов’язань RD30_002.RPF и RD64_001.RPF згідно законодавчих змін.
 6. СОІД №1515486. Реєстр зобов’язань. В звітних формах реєстрів для друку та експорту RD30_002.RPF и RD64_001.RPF розрахункові рахунки отримувача в стандарті ІBAN, з 29-символьного номера буде вибрані тільки до 14 останніх цифр.
 7. СОІД №1489392. Реєстр зобов’язань. Додано перерахунок поля Дата викон. (примітка) від дати фін. зобов’язання, після її зміни, якщо в Сервіс/Налаштування встановлено ознака Автозаповнення: + n днів.

Головна книга

Доопрацювання

 1. СОІД №1480404. Вступний баланс. Звіт FR «Реєстр вхідних залишків» (R221_002.RPF) зроблений мультиязичним і підлаштовується під мову інтерфейсу. Файл R221_001.RPF доданий в архів.
 2. СОІД №1485084. Оборотно-сальдовий баланс. У звіті FR «Оборотно-сальдовий баланс» (R008_001.RPF) доданий параметр «Рівень аналітики». При встановленні рівня виводяться обороти і сальдо тільки по цьому рівню аналітики.
 3. СОІД №1511706. Відомості аналітичного обліку. Реалізовано збереження користувацького виду реєстру у відомості аналітичного обліку.
 4. СОІД №1459386, 1482930. Меморіальні ордери. У звітах FR «Меморіальний ордер №1-3-авт» (570_001.RPF) і FR «Меморіальний ордер №1-3-авт (вал.)» (R570_002RPF) реалізовано перенесення таблиці дебета і кредита на ту саму сторінку.
 5. СОІД №1484154, 1484232. Меморіальні ордери. У звітах FR «Меморіальний ордер №1-3-авт» (570_001.RPF) і FR «Меморіальний ордер №4, 6, 7, 8-авт» (R570_007.RPF) реалізовано збереження параметрів рівней аналітики по коду ордера.
 6. СОІД №1496100. Звіти. Допрацьований зовнішній вигляд звітів FR «Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами 2015» (R008_007.RPF), FR «Акт інвентаризації кредиторської заборгованості на дату 2015» (R008_008.RPF), FR «Акт інвентаризації дебіторської заборгованості на дату 2015» (R008_009.RPF), FR «Довідка до акта інвент. розрах. з деб. і кред. на дату 2015» (R008_010.RPF), FR «Акт інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків 2015» (R008_011.RPF) і FR «Акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованності» (R008_015.RPF).
 7. СОІД №1513986. Звіти. Звіти FR «Аналітична довідка по рахунку» (R009_001.RPF) та FR «Аналітична довідка за рахунком (груп. реквізитів)» (R009_006.RPF) об’єднані у файл R009_001.RPF; FR «Шаблон для журнала-ордера або відомості» (R912_002.RPF) та FR «Шаблон для журнала-ордера оба відомости (груп. реквізити)» (R912_006.RPF) у файл R912_002.RPF.
 8. СОІД №1494780. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR ЖЕК. Звіт про фінансові результати і Дт та Кт заборгованість» (R372_193.RPF) додано виведення найменування, ЄДРПОУ, підписанти із Картки структурної одиниці.
 9. СОІД №1467144, 1492572, 1509534, 1508754. Регламентована звітність. В друкованих формах звітів «FR Картка аналітичного обліку касових видатків. Наказ №604» (R372_310.RPF), «FR Картка аналітичного обліку фактичних видатків Наказ №604» (R372_223.RPF) доопрацьовано відображення даних при використанні в налаштуванні шаблонів універсальної змінної.
 10. СОІД №1384818. Регламентована звітність. При редагуванні або створенні шаблону в регламентованій звітності добавлено параметр округлення.
 11. СОІД №1486104. Регламентована звітність. При створенні користувацького шаблону в розділі «Картки аналітичного обліку» в розрахунку автоматично виставляється параметр «Поденний розрахунок».
 12. СОІД №1481742. Регламентована звітність. В друкованій формі звіту «FR Картка аналітичного обліку відкритих асигнувань Наказ №604» (R372_312.RPF) доопрацьовано відображення даних при використанні в налаштуванні шаблонів універсальної змінної.
 13. СОІД №1479690. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Журнал 1» (R372_384.RPF) внесені зміни згідно Наказу Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р.
 14. СОІД №1479858. Регламентована звітність. В друкованій формі звіту «FR Журнал 5» (R372_387.RPF) внесені зміни згідно Наказу Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р.
 15. СОІД №1479834. Регламентована звітність. В друкованій формі звіту «FR Журнал 4» (R372_379.RPF) внесені зміни згідно Наказу Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р.
 16. СОІД №1479900. Регламентована звітність. В друкованій формі звіту «FR Журнал 6» (R372_389.RPF) внесені зміни згідно Наказу Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р.
 17. СОІД №1479912. Регламентована звітність. В друкованій формі звіту «FR Журнал 7» (R372_386.RPF) внесені зміни згідно Наказу Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р.
 18. СОІД №1481454. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Журнал 5А» і друкована форма звіту «FR Журнал 5А» (R372_391.RPF).
 19. СОІД №1523850. Налаштування. На закладці Параметри додана нова ознака для формування аналітики: Додавати журнал в найменування аналітики Об’єктів взаєморозрахунків.
 20. СОІД №1492038. Аналітичні картотеки. В найменування реквізитів: Об’єкти взаєморозрахунків, Договір, Рахунок, Торгові документи додано код та найменування журналу документа. Доопрацьовано системний доктор аналітичних карток для актуалізації цих реквізитів.

Фінансове планування и аналіз

Доопрацювання

 1. СОІД №1482882. Кошторис і план асигнувань. Додані нові параметри та оновлені старі в звіті 516 FR Звіт стан фінансування по установах R516_002.RPF.
 2. СОІД №1511334, 1513740, 1513746. Кошторис і план асигнувань. Доопрацьовано збереження параметрів в формах звітів: R506_004.RPF, R506_005.RPF, R506_011.RPF, R506_012.RPF, R506_013.RPF, R506_014.RPF, R506_017.RPF, R506_018.RPF.
 3. СОІД №1379646. Кошторис і план асигнувань. В довіднику Кодів бюджетної класифікації додати запис з кодом «*» та найменуванням «Усі КПКВ». Казначейський рахунок для розподілів фінансування, який введено для розпорядника з кодом КПКВ – «*», можливо буде вибрати для експорту реєстрів розподілів.
 4. СОІД №1513686. Кошторис і план асигнувань. В параметри вікна для Експорту в форматі ДКУ розподілів додано поле Казначейський рахунок для розподілів фінансування, в якому можливо вибрати один з відповідних рахунків для розпорядника коштів (за фондом, КПКВ та Джерелом фінансування для спецфонду).
 5. СОІД №1470072. Кошторис і план асигнувань. Автонумерація довідок змін та розподілів переведено на стандартний механізм.
 6. СОІД №1514118. Кошторис і план асигнувань. Доопрацьовано заповнення полів розділу Параметрів документів кошторису для формування проводок розподілів.
 7. СОІД №1479810. Кошторис заходів. В меню Сервіс/Налаштування додано поля для автоматичного заповнення значень в наказі за замовчуванням: КПКВ, Установу, Джерело фінансування.
 8. СОІД №1476726,1478016, 1478028, 1478286,1499994, 1503948. Кошторис і план асигнувань. Оновлені форми звітності: 505 FR Мережа державного бюджету (Додаток 1) R505_001.RPF; 505 FR Реєстр змін до мережі (Додаток 2) R505_002.RPF; 506 FR Розподіл показників зведених планів асигнувань держ. бюджету (Додаток 10/11) R506_007.RPF; 506 FR Зведення показників спец.фонду держ. бюджету (Додаток 12) R506_009.RPF; 517 FR Реєстр змін зведених кошторисів держ. бюджету (Додаток 15) R517_003.RPF;
 9. СОІД №1493376. Фінансові таблиці. Вікно введення даних аналітичної картки зроблено автозбереження розміру вікна та можливість переміщення по полям за допомогою табуляції.

Управління виробництвом

Доопрацювання

 1.  СОІД №1475760. Облік виробництва/ Додаткові модуля / Акт виробничої комплектації і Акт виробничої розукомплектації. У призначеному для користувача реєстрі:
  – додано поле: «Дата підстави»;
  – змінено найменування поля:
  — «sPrdCmp_OsnTpNm» на «Тип підстави»;
  — «sPrdCmp_OsnNmr» на «Номер підстави».
 2. СОІД №1521672. Облік виробництва/ Керування цехом/ Акт на виробничий брак/ звіт 785 FR Акт на виробничий брак R785_001.RPF. Реалізована багатомовність.
 3. СОІД №1521822. Облік виробництва/ Керування цехом/ Акт списання/ звіт FR Акт списання (виробництво) R867_001.RPF. Реалізована багатомовність.

Облік основних засобів

Доопрацювання:

 1. СОІД №1490838. Документи руху ОЗ. У вихідні реквізити виду реєстру специфікації документів руху додані поля рахунок обліку, рахунок зносу, рахунок витрат, в них будуть відображатися дані на поточний стан з реєстру картотеки.
 2. СОІД №1469760. Картотека ОЗ. Реалізовано звіт 56 «FR Штрих-коди для карток ОЗ A4» (R056_012.RPF) за допомогою якого можна роздрукувати штрих-коди для карток ОЗ на одному аркуші формату А4.
 3. СОІД №1470024. Документи руху ОЗ. Доопрацьовано звіт 48 «FR Інвентарні картки – стікери» (R048_001.RPF) в ньому буде аналізуватися тип карток, для випадків, якщо тип картки МНМА і поле номенклатурний номер не пусте, замість даних поля інвентарний номер будуть виводитися дані поля номенклатурний номер.
 4. СОІД №1470264. Відомість переоцінки ОЗ. Доопрацьовано звіт 676 «FR Відомість переоцінки ОС» (R676_001.RPF) в ньому збільшена розрядність поля коефіцієнт до шести знаків після коми.
 5. СОІД №1472370. Документи руху ОЗ. Доопрацьовані звіти:
  • 663 «FR Акт списання вилучений документів з бібліотечного фонду (Нак.№818 13.09.2016)» (R663_026.RPF);
  • 663 «FR Акт списання групи ОЗ (Нак.№818 13.09.2016)» (R663_024.RPF);
  • 663 «FR Акт списання ОЗ (часткової ліквідації) (Нак.№818 13.09.2016)» (R663_023.RPF);
  • 663 «FR Акт списання транспортних засобів (Нак.№818 13.09.2016)» (R663_025.RPF) автоматично буде заповнюватися таблична частина звітів «Цінності, отриманні від ліквідації об’єкта..» даними специфікації сформованого ПСО з документа Списання.
 6. СОІД №1477674. Документи руху ОЗ. Доопрацьована функція OS_ATR_ADD, дані в картку будуть записуватися до збереження документа.
 7. СОІД №1485492. Картотека ОЗ. Поле КОФ в картці ОЗ більше не є обов’язковим для заповнення.
 8. СОІД №1489824. Документи руху ОЗ. У документі Зміна вартості МВО буде відображатися на дату документа (з історії картки).
 9. СОІД №1498836. Документи руху ОЗ. Доопрацьовано звіт 658 «FR Форма ОЗ-2 Акт приймання-здачі відремонтованих» (R658_002.RPF), в ньому буде заповнюватися поле “Зміни в характеристиці об’єкта…” даними з поля Примітка документів приймання-здачі.
 10. СОІД №1510920. Картотека ОЗ. Доопрацьовані звіти:
  • 56 «FR Штрих-коди для карток ОЗ» (R056_007.RPF);
  • 56 «FR Штрих-коди для карток ОЗ A4» (R056_012.RPF)

  в діалогове вікно формування додана радіокнопка: інвентарний / Rcd, щоб штрих-код генерувався в залежності від обраного значення.

 11. СОІД №1491522. Картотека ОЗ. Доопрацьовані звіти 56 «FR Штрих-коди для карток ОЗ» (R056_007.RPF), 56 «FR Штрих-коди для карток ОЗ A4» (R056_012.RPF) у вікно формування звіту додано чекбокс “Формувати згідно кількості в картці. Якщо відмітка активна буде формуватися кількість” стікерів “= кількості зазначеному в картці.
 12. СОІД №1459284. Картка ОЗ. Додана функція «OS_SUM_CLRD (Змінна_Програми) – Обнулити реквізит картки ОЗ» – обнуляє вказане в якості параметра поле програми.
 13. СОІД №1483410. Документи руху ОЗ. Введення в експлуатацію / Реалізована можливість функцією OS_SUM_CLRD обнуляти вхідний знос, який проставляється в разі активної позначки на налаштуванні “Для карток з типом МНМА нараховувати 50% у вхідній знос при введенні в експлуатацію”.
 14. СОІД №1515606. У вихідні поля програми проводки додано поле B_SUM_LІKV – Ліквідаційна вартість.
 15. СОІД №1458936. Документи руху ОЗ. Часткове переміщення. Карточці-приймачу по замовчуванню буде присвоюватися значення поля “Номер карточки” карточки-джерела, у випадку якщо в карточці-джерелі стоїть ознака “Елемент групової картки”.
 16. СОІД №1447962. Документи руху ОЗ. Сервіс / Налаштування / реалізовано налаштування відображення типів документів руху, якщо позначка активна, він буде прихований зі списку документів руху.
 17. СОІД №1516530. Картотека ОЗ. Картка ОЗ / закладка Додатково / додано поле «Штрих-код»
 18. СОІД №1179486. Документи руху ОЗ. Внутрішнє переміщення / Додана можливість зміни окремих кодів аналітики, без явного вказання рахунків в заголовку документа.
 19. СОІД №1523370. Картотека ОС. Картка ОЗ / закладка Бух.амортізація / на закладці буде відображатися інформація про нарахований знос документом Списання.
 20. СОІД №1492566. Відомість інвентаризації ОЗ / У діалогове вікно створення відомості додано поле «Рахунки», в якому реалізована можливість вибору рахунків за позначками, згідно яких будуть відібрані картки в сформовану відомість інвентаризації.

Заробітна плата

Доопрацювання

 1. СОІД №1451370. Модуль «Довідка Форма 1ДФ». На формі при створенні довідки Форми №1-ДФ реалізований параметр «Додавати дані з накладних». Якщо ввімкнений цей параметр, то додаються ФОП з модуля Логістика/ Облік збуту/ Видаткові товарні накладні. Якщо є накладні за звітний період, то вони включаються у відомість Довідки Форма 1-ДФ з ознакою доходу 128 з сумою на підставі накладної, яка виводиться в колонках «Нарахований доход» і «Виплачений дохід».
 2. СОІД №1464606. Модуль «Довідка Форма 1ДФ». При виконанні експорту меню Реєстр/ Експорт у форматі XML доданий параметр «Підсумки по військовому збору рівні підсумками по ПДФО». При експорті з даним параметром вихідні суми військового збору в тегах файлу експорту дорівнюють початковим сумами по ПДФО.
 3. СОІД №1456392. Скасовано доопрацювання СОІД №1431480.
 4. СОІД №1484286. У модулях Платіжні відомості, Списки на перерахування. Реалізовано формування виплат на міжрозрахунок лікарняних ФСС з параметром «За зазначеними нарахуваннями» одному працівнику кілька разів на місяць. Цей режим працює тільки, якщо в параметрах системи включений параметр «Формувати звіти на дату виплати»
 5. СОІД №1446024. Доопрацьована індексація середнього заробітку матеріальної допомоги. Згідно з роз’ясненнями Мінсоцполітики індексація заробітку при розрахунку матеріальної допомоги можлива тільки якщо підвищення окладу проводиться в розрахунковому періоді, який використовується в розрахунку.
 6. СОІД №1499292. В спец. функцію в реєстрі Оновлення сум Нараховано, утримано, Оновлення Сальдо, доданий параметр «Враховувати коригування сальдо, виконані вручну». При включеному цьому параметрі при виконанні спец.функції враховуються ручні коригування сальдо.
 7. СОІД №1479816. Якщо у налаштуванні надбавки МР 36 «Постійна надбавка» включені параметри «Розраховувати на 1 місяць пізніше» та «Надбавку відносити до заробітку того місяця, в якому вона нарахована при розрахунку податків, середнього заробітку», то при розрахунку заробітку для відпусток і днів відрядження, враховується надбавка за облікового періоду.
 8. СОІД №1465794. Модуль Єдиний соціальний внесок. На формі при створенні відомості на закладці «Інше» доданий параметр «Виділяти дані внутрішніх сумісників у табл.6». Якщо цей параметр включений, то дані по внутрішнім сумісникам в табл.6 показуються окремими рядками без заповнення полів «дні трудових відносин» і «трудова книжка» -0 (відсутня). Обліковий склад внутрішнього сумісника для виконання поділу повинен бути відзначений на закладці «Внутрішні сумісники».
 9. СОІД №1451538. Модуль «Довідка Форма 1ДФ». Модуль «Довідка Форма 1ДФ». На формі при створенні довідки Форми №1-ДФ реалізований параметр на 2-й сторінці додано параметр «Виділяти ФОП в окрему порцію» та «Виділяти дані з накладних в окрему порцію».
 10. СОІД №1514934. Для правильного формування звітів типу «Експорт» в міжнародному стандарті і-bank збільшено розмірність полів в LS_UDR_BNK_RS LEN (Розрахунковий рахунок) і LS_UDR_BNK_RSS LEN (Розрахунковий рахунок збору) до 30 символів. Структуру користувацьких звітів типу «Експорт» потрібно змінити відповідно до зміни розмірності полів.
 11. СОІД №1486824. Доопрацьовано механізм розрахунку лікарняних з параметром «За розрахунково-облікового періоду». Суми в розрахунок лікарняних включаються за періодами аналогічно розрахунку фондів ЄСВ.
 12. СОІД №1475808. Модуль Тарифікація навчальних закладів 2. Якщо у налаштуванні виду оплати методом розрахунку 259 «Доплата викладача» вибрано Розрахунок тарифікації проводиться від суми Видів оплат за посадою, то в документі тарифікації, у полі вихідна сума враховується сума на підставі з МР 268 Педагогічне навантаження чи 269 Адміністративна зарплата, що є у працівника з посади.
 13. СОІД №1473666. Модуль Тарифікація навчальних закладів 2. Тепер документ тарифікації копіюється з полем №розрахунку розділу Посада.
 14. СОІД №1474644. Модуль Тарифікація навчальних закладів 2. При проведенні документа тарифікації за видами оплат з методом розрахунку 259 Доплата викладача в ОР/ Постійні нарахування для цих видів оплат Кількість ставок не відображається.
 15. СОІД №1483908. Модуль Тарифікація навчальних закладів 2. При створенні виду оплат в розділі Навантаження по працівникові при натисканні на кнопку «Підвищення тарифу» додана можливість ввести розряд для підвищення, яка може відрізнятися від основного розряду за посадою. У розділі Навантаження, при зміні підвищення розряду, у полі Примітка додається коментар «Розряд підвищення змінений» та виділяється зеленим кольором.
 16. СОІД №1481892. Модуль Тарифікація навчальних закладів 2. При введенні виду оплат з МР 268 Педагогічне навантаження, МР 269 Адміністративна зарплата в розділі Навантаження у вікні Створення додано поле Головна посаду. При виборі в Навантаженні ознаки Головна посада в розділі Посаду вона буде виділена «жирним». Головна посада у працівника може бути тільки одна. При проведенні документа тарифікації реалізована можливість створення наказ в розділі ОР/ Призначення і переміщення по документу тарифікації. Так передача значень полів посаду, розряд, розмір ставки буде виконуватися по запису педнавантаження з посадою, у якій зазначений ознака Головна посаду.
 17. СОІД №1487034. Модуль Тарифікація навчальних закладів 2.
  1. При копіюванні тарифікації в поточному періоді, всі дані (посади, суми, розряди) зберігаються ідентично вихідного документа.
  2. Доопрацьовано вікно з функцією перерахувати документ після копіювання.
  3. У документі тарифікації реалізована можливість обнулення навантаження. Для цього доданий пункт меню Реєстр / Операції / Обнулення навантаження.
  • Обнулити навантаження (години/ ставка) – Додатково обнуляти навантаження скориговану вручну
  • Обнулити суми – Додатково обнуляти суми скориговані вручну
 18. СОІД №1511598. Модуль Тарифікація навчальних закладів 2. При створенні виду оплат навантаження в полі Предмет доопрацьовано сортування списку предметів за алфавітом.
 19. СОІД №1487478. Модуль Тарифікація навчальних закладів 2. У меню Вигляд доданий параметр Групувати ВО від стажу або тижневого навантаження, що дозволяє групувати ВО з методом розрахунку Вислугу років та Доплата викладача з однаковим кодом при автоматичному або ручному їх додавання. При включеному вигляді можна змінювати тільки не згруповані записи, щоб змінити згруповані, необхідно перейде в звичайний вигляд.
 20. СОІД №232684. Для виду оплат з методом розрахунку 266 «Доплата для мінімальної зарплати» доопрацьована можливість нарахування доплати при зміні розміру ставки в одному місяці на підставі документів тарифікації. При цьому роз’яснення розрахунку доплати до мінімальної зарплати додано розна робочі дні і середня кількість ставок за місяць.
 21. СОІД №1483932. Звіт створено 18 FR «Тарифікація. ЗОШ + надбавки» (R018_005RPF) (планова тарифікація) для модуля «Тарифікація медичних установ».
 22. СОІД №229426. Модуль Тарифікація навчальних закладів 2. Для звіту 18 FR «Тарифікація. ЗОШ + надбавки» (R018_005RPF) додано розбивку підвищення тарифу в розрізі кожного виду окладу і назви підвищення.
 23. СОІД №1521264. Модуль Тарифікація навчальних закладів 2. Для звітів 18 FR «Тарифікація. ЗОШ + надбавки» (R018_005RPF), 18 FR «Тарифікація. ДНЗ + надбавки» (R018_006RPF), 18 FR «Тарифікація. Технікумі + надбавки »(R018_007RPF), 18 FR« Таріфікаційній лист »(R018_003RPF) тепер при зміні розряду підвищення, відображається сума за обраним розряду пропорційно % підвищення.
 24. СОІД №1477626. У форми настройки звіту 813 FR «Зміна відсотка вислуга» (R813_004.RPF) додана можливість вибору періоду за 5 років до звітної дати.
 25. СОІД №1460358.Отчет 144 FR «Друк розрахунку вихідної допомоги» (R144_002.RPF) реалізований як багатомовний. Мова параметрів і звіту вибирається автоматично за мовою інтерфейсу.
 26. СОІД №1494216. Для звіту 475 FR «Інформація щодо фактичних видатків по заробітній платі працівників освіти» (R475_004.RPF) додано колонку 35 – Доплата до мінімальної заробітної плати, на формі звіту на кнопці Види оплат в групи видів оплат: виключені ст 14 , 28,29 (тому що в них суми інших груп), підписи колонок зроблені горизонтальними.
 27. СОІД №1480368. Реалізована доопрацювання системного звіту 162 FR «Розрахунковий лист (з Розсилка по e-maіl, HTML)» (R162_004.RPF) на формі звіту додано поле Архівувати РЛ для архівації документа, додана можливість встановити пароль на розархівацію. Інформація для пароля береться з поля в ЛС / Загальні відомості / Адреси та телефони / Пароль поштової скриньки або проставляється вручну. У самому звіті розширено поле Підрозділ.
 28. СОІД №1487514. Звіт 166 FR «Розрахунково – платіжна відомість» (R166_008.RPF) приведено у відповідність з “Постановою Правління Національного банку України від 29.12.17 р. №148”. Викликається зі списку Платіжних відомостей.
 29. СОІД №1489758 и №1512582. Звіт 639 FR «Меморіальний ордер №5 (N 755 від 08/09/2017)» (R639_009.RPF) оновлено, прискорено формування, додано можливість групувати проводки, налаштовувати колонки на зворотній стороні, добавлено фільтри по ДФ, ЕКВ та КПК, додано можливість розбивати звіт за підрозділами, а також друкувати окремі звіти за підрозділами. Викликається з розділу Результат розрахунку/ Звіти.
 30. СОІД №1519482. У звітах 1655 FR «Особовий рахунок з розрахунковими листами» (RG55_001.RPF), 1655 FR «Особовий рахунок з розрахунковими листами (розсилка по E-Maіl )» (RG55_002.RPF) додано підтримку двомовності. Мова параметрів та звіту обирається автоматично за мовою інтерфейсу. Викликається з розділу Результати розрахунку/ Звіти або зі списку особових рахунків.
 31. СОІД №1513956. Доопрацьовано звіт 504 FR «Виплати за період» (R504_007.RPF), додано фільтр з мультівибором працівників та можливість виводити додаткові колонки з відпрацьованими днями та годинами. Викликається з розділу Результати розрахунку/ Звіти.
 32. СОІД №1466406. Реалізовано звіт Інформація по фактичним видаткам держслужби по групам посад (R475_006.RPF).
 33. СОІД №1524402. У зв’язку з переходом на стандарт і-bank cистемі звіти по друку і експорту списків на перерахування приведені до нового стандарту: довжина поля –розрахунковий рахунок банку може бути до 35 символів, довжина поля особового рахунку (карточного) працівника- 29 символів. Зміни внесені у звіти з наступних груп:

  Параметри призначені для роботи з документом тарифікації зі статусом Проект.

  Група звітів 458:
  R458_003.RPF; R458_004.RPF; R458_007.RPF; R458_008.RPF; R458_010.RPF; R458_011.RPF
  Група звітів 494:
  R494_002.RPF; R494_004.RPF; R494_005.RPF; R494_006.RPF; R494_008.RPF
  Група звітів 499:
  R499_003.RPF; R499_007.RPF
  Група звітів 488:
  R488_003.RPF; R488_004.RPF; R488_008.RPF; R488_010.RPF.

 34. СОІД №1498812. У форму запису аліментів розділу “Постійні утримання” Особового рахунку, додано реквізит “Максимальне обмеження”. Для автоматичного обмеження утримання 10-ма прожитковими мінімумами, параметр має бути відміченим, а поле “дата народження дитини” – заповненим. Також для коректної роботи має бути заповнена таблиця прожиткових мінімумів.

Облік кадрів

Доопрацювання

 1. СОІД №1458798. Добавлено поле «Фаза графіка» в блоці Поточні дані працівника наказу із типовою операцією 002 Призначення/переміщення. Якщо в налаштуванні реквізитів особової картки включено поле «Фази графіків робіт» (Облік кадрів/ Параметри/ Налаштування/ Параметри/ Особова картка), то в операції наказу на переведення (ТО 002 Призначення/переміщення) в поточних даних працівника завжди відображено поле «Фаза графіка», не залежно від його заповнення в особовій картці.
 2. СОІД №1482246. В наказі з типовою операцією 006 Надання щорічної відпустки, в розділі операції «Надання відпустки» передбачений чек-бокс для кожного запису відпустки. Такий функціонал дозволяє комбінацією клавіш ALT+ відмітити всі записи, комбінацією клавіш ALT- зняти відмітку з усіх записів. Для відмічених записів доступна команда Видалити.
 3. СОІД №1404264. Реалізована можливість створення табличного наказу із типовою операцією 092 Підвищення кваліфікації.
 4. СОІД №1460382. Виконане доопрацювання в розділі Штатний розпис: успадковуються поля користувача при створенні штатної позиції на базі існуючої та (або) створення штатної позиції на базі ліквідованої засобами створення та проведення документу «Зміна діючого штатного розпису» з відповідними операціями:
  • Створення штатної позиції на базі існуючої
  • Ліквідація штатної позиції та Створення штатної позиції на підставі лікв.
 5. СОІД №1442724. Виконане доопрацювання в розділі Штатний розпис по звіту 89 «FR ДПС: Штатний розпис (кадри)» R089_016.RPF – наразі звіт можна сформувати, групуючи за джерелами фінансування. При формуванні звіту в діалоговому вікні вибору параметрів додано новий параметр «Групувати за джерелами фінансування». Далі, якщо користувач відмітив даний параметр, активується параметр вказати варіант групування – по всім або обраним та відміченим із списку джерелам фінансування.
 6. СОІД №1488726. В розділі Штатний розпис додані в XML реєстри набор полів користувача штатної позиції, вакансії в штатному розписі.
 7. СОІД №1485972. Облік кадрів/ Параметри/ Налаштування/ Довідники/ Відпустки/ Причини відпусток без збереження. Для причин відпусток без збереження відповідно 25 ст. Закону України про відпустки знято програмний контроль на кількість наданих днів відпустки – 255 днів й даті закінчення відпустки за нижче вказаними причинами:

  Ст.25 п.3 – матері або іншим особам, якщо дитині встановлено категорію «дитина з інвалідністю підгрупи А» до досягнення дитиною 18 років;
  Ст.25 п.3 – матері або іншим особам, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду до досягнення дитиною 6 років;
  Ст.25 п.3 – матері або іншим особам, якщо дитина хвора на цукровий діабет І типу до досягнення дитиною 16 років;
  Ст.25 п.18 – на період проведення АТО у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи;
  Ст. 26. – за сімейними обставинами та з інших причин.

 8. СОІД №1498542. Доповнений системний довідник «Причина зняття з обліку» записом «Вибуття за межі України на ПМЖ». Дані заповнюються в особовій картці/особовому рахунку працівника в розділі Військовий облік.
 9. СОІД №1486416. Реалізоване доопрацювання по правам доступу до полів особової картки/особового рахунку, що встановлені шаблоном доступу. Налаштування виконується в розділі Облік кадрів/ Параметри/ Керування доступом/ Шаблони. Якщо в шаблоні доступу в Розділі «Загальні відомості» для реквізиту «Прізвище Ім’я По батькові» відключена можливість перегляду, то в особовій картці/особовому рахунку працівника не будуть доступні на перегляд дані полів Загальних відомостей на сторінці 2 (або сторінці 3) Прізвище, Ім’я, По-батькові для користувача із встановленим шаблоном доступу.
  Якщо в шаблоні доступу в Розділі «Загальні відомості» для реквізиту «Дата народження» відключена можливість перегляду, то в особовій картці/особовому рахунку працівника не буде доступно на перегляд поле «Вік» для користувача із встановленим шаблоном доступу.
  Також контролюється шаблон доступу по полям Прізвище, Ім’я, По-батькові в розділі особової картки/особового рахунку «Призначення і переміщення» на сторінці 2 – «Зміна Прізвища І.П.». Враховується даний доступ і в видах реєстрів:
  Картотека особових рахунків реєстр №46 «Реєстр особових рахунків – Історія змін ПІБ»,
  Картотека особових карток реєстр №32 «Реєстр особових карток – Історія змін ПІБ»,
  Для поля «Вік» у виді реєстру, де воно буде додано також обробляється шаблон доступу по реквізиту «Дата народження» – якщо недоступно на перегляд дата народження, то значення поля Вік також не буде доступно в видах реєстру.
 10. СОІД №1479216. В картотеці особових карток працівників реалізований системний вид реєстра №36 «Реєстр особових карток – Відрядження».
 11. СОІД №1473150. В розділі особової картки/особового рахунку «Володіння мовами» додані нові поля для введення додаткових даних: Дата документу, Номер документу, Строк дії документу. Також нові поля додано в реєстри карток у відповідному модулі:
  №19 «Реєстр особових карток – Володіння мовами»,
  №33 «Реєстр особових рахунків – Володіння мовами».
 12. СОІД №1508694. В довідник Вид освіти додано нове значення – вид 12 Післядипломна освіта.
 13. СОІД №1491192. В розділі особової картки/особового рахунку Підвищення кваліфікації доопрацьований розділ «Щорічна оцінка».
  1) Додані нові поля для заповнення (при створенні нового запису): Дата визначення завдань, Дата зміни завдання, Дата оцінювання, Обґрунтування, Індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності.
  2) зазначені поля додані в реєстр розділу особової картки/особового рахунку «Щорічна оцінка».
  3) Також додані поля в структуру виду реєстру карток відповідного модуля:
  №28 «Реєстр особових карток – Щорічна оцінка», №42 «Реєстр особових рахунків – Щорічна оцінка».
 14. СОІД №1464216. Реалізовані додаткові умови при заповненні/редагуванні розділів особової картки/особового рахунку. Якщо в налаштуванні розділів особової картки/особового рахунку є рекомендовані/обов`язкові поля в розділі Освіта, то при створенні/редагуванні особової картки/особового рахунку програма вважає розділ Освіта РЕКОМЕНДОВАНИМ до заповнення.
  Після заповнення/редагування особової картки/особового рахунку програма повідомляє, що розділ Освіта є рекомендованим та пропонує заповнити його. Якщо користувач натискає ВІДМІНА, то програма зберігає дані та випускає користувача із особової картки/особового рахунку. Якщо користувач погоджується заповнити розділ Освіта, то програма переводить курсор в цей розділ й одразу відпрацьовує контроль рекомендованих/ обов`язкових полів для заповнення. Якщо обов`язкові поля не будуть заповнені, програма не збереже дані без заповнення цих полів. Вийти із особової картки/особового рахунку без збереження можна натиснувши кнопку ВІДМІНА,
 15. СОІД №1507764. В особовій картці/особовому рахунку виключили контроль при створенні запису в розділі Додаткові посвідчення на вид документу та дату видачі. Наразі можна створити декілька записів із однаковим видом документу та жатою видачі.
 16. СОІД №1473618. Виконане доопрацювання в розділі Табель обліку робочого часу по заповненню звіту 253 FR «Форма №П-5. Табель обліку використання робочого часу» R253_009.RPF. Тепер по видам оплати з МР 43 «Оплачувана післяпологова відпустка» виконується табелювання вихідних, святкових днів умовним позначення, вказаний для даного виду оплати. Раніше такі дні табелювалися умовим позначенням «Неоплачуваний день відпустки».
 17. СОІД №1494792. Відповідно до Додатка 2 Постанови «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» від 07.12.2016 №921 реалізовано новий звіт FR «Повідомлення про зміну облікових даних» RІ17_013.RPF. Звіт формується в підсистемі Облік кадрів/ Картотека/ Особові картки працівників меню Звіт/ Формування звіту (Alt+F9) або Реєстр/Друк документа (Ctrl+F9). Звіт додано в групу 1817 Військовий облік. Звіт формується по виділеній картці працівника. При формуванні звіту користувач має заповнити відповідні поля в діалоговому вікні. Звіт заповнюється даними із особової картки працівника розділів Загальні відомості, Військовий облік та даними введеними користувачем в діалоговому вікні.
 18. СОІД №1494798. Відповідно до Додатка 3 Постанови «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» від 07.12.2016 №921 реалізовано новий звіт FR «Список громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць» RІ17_014.RPF. Звіт формується в підсистемі Облік кадрів/ Картотека/ Особові картки працівників меню Звіт/ Формування звіту (Alt+F9) або Реєстр/Друк документа (Ctrl+F9). Звіт додано в групу 1817 Військовий облік. При формуванні звіту відкривається діалогове вікно для введення параметрів:
  1) Дата – буде автоматично заповнено поточна дата, користувач може змінити дату.
  2) Військкомат – буде автоматично заповнено даними із відміченої картки працівника (Особова картка/Військовий облік/Найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання)
  3) Рік народження – буде автоматично заповнено даними працівника
  4) Підпис – можливість вибору із довідника підписів (Облік кадрів/ Параметри /Налаштування/ Довідники/ Інше/ Підписи).
  Також у діалоговому вікні користувач може вказати інші параметри, за якими відбирати працівників із списку – рік народження та військкомат.
  При формуванні звіту із заданими параметрами у звіт ввійдуть всі працівники, у яких зазначений рік народження та Найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання.
 19. СОІД №1495482. Відповідно до Додатка 4 Постанови «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» від 07.12.2016 №921 реалізовано новий звіт «FR «Розписка про прийом на зберігання військово-облікового документа» RІ17_012.RPF. Звіт формується в підсистемі Облік кадрів/ Картотека/ Особові картки працівників меню Звіт/Формування звіту (Alt+F9) або Реєстр/Друк документа (Ctrl+F9). Звіт додано в групу 1817 Військовий облік. Звіт формується по виділеній картці працівника.
  При формуванні звіту користувач має заповнити відповідні поля в діалоговому вікні.
  Звіт заповнюється даними із особової картки працівника розділів Загальні відомості, Військовий облік та даними введеними користувачем в діалоговому вікні.
 20. СОІД №1497504. Додано шаблон доступу по полям у звіті 1818 FR «Постоянные начисления» RІ18_005
 21. СОІД №1477014. Додано шаблон доступу по полям у звіті 259 FR «Табель обліку використання робочого часу» R253_009
 22. СОІД №1497852. Додано шаблон доступу по полям у звіті 1808 FR «Інформація про рух кадрів» RІ08_022
 23. СОІД №1505712. Додано шаблон доступу по полям у звіті 1808 FR «Форма №3-ПН Звіт про наявність вакансій(2017)» RІ08_040
 24. СОІД №1505886. Додано шаблон доступу по полям у звіті 1629 FR «Типова форма№П-2 Особова картка» RG29_015.
 25. СОІД №1507242. Додано шаблон доступу по полям у звіті 1808 FR «Перелік працівників пенсійного віку по категорія – тип організаційної одиниці (дата народження, ставка, посада)» RІ07_011.
 26. СОІД №1507422. Додано шаблон доступу по полям у звіті в отчете 1808 FR «Расчет ФОТ структурных подразделений» RІ08_006.
 27. СОІД №1508070. Додано шаблон доступу по полям у звіті 1629 FR «Картка особового рахунку військовослужбовця» RG29_025.
 28. СОІД №1508064. Додано шаблон доступу по полям у звіті 1629 FR «FR Накопичувальна картка обліку заробітної плати працівника» RG29_024
 29. СОІД №1505802. Додано шаблон доступу по полям у звіті 1629 FR «Типова форма№П-2 Особова картка 2» RG29_010.
 30. СОІД №1509912. Додано шаблон доступу по полям у звіті 1815 FR «Форма №10 ПІ.Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів» RІ15_002.
 31. СОІД №1505208. Додано шаблон доступу по полям у звіті 1808 FR «Форма №3-ПН Звіт про наявність вакансій» RІ08_002.
 32. СОІД №1507488. В модулі Штатний розпис успадковуються дані Кваліфікаційна категорія штатної позиціїпри створенні штатної позиції на базі існуючої та (або) створення штатної позиції на базі ліквідованої засобами створення та проведення документу «Зміна діючого штатного розпису» з відповідними операціями.
 33. СОІД №1519374. Оскільки довідник Напрями діяльності є датованим, то коригування потрібно проводити в розділі особової картки/особового рахунку Призначення та переміщення, в такому випадку довідник відкривається актуальним на дату введення в дію наказу. Закрита можливість редагування даних в розділі особової картки/ особового рахунку Загальні відомості в полі Напрям діяльності.
 34. СОІД №1518066. По звітам модуля Штатний розпис групи 89:
  • R089_046 FR «Довідка по штатному розпису(ЖКГ)»
  • R089_017 FR «ДПС: Відомість вакансій (кадри)»
  • R089_015 FR «ДПС: Список вакантних посад»
  • R089_002 FR «ДПС: Штатний розпис»
  • R089_060 FR «ЖКГ: План ФОП (надбавки+роботи)»
  • R089_056 FR «ЖКГ: План ФОП по підрозділам»
  • R089_057 FR «ЖКГ: План ФОП по посадам»
  • R089_059 FR «ЖКГ: Штатний розпис(наказ)»
  • R089_033 FR «Працівники на тимчасових штатних посадах»
  • R089_013 FR «Штатний розпис (надбавки по видах)»
  • R089_035 FR «Штатний розпис(вибір надбавок)»
  • FR «Штатний розпис(на дату)»

  було враховано обмеження прав доступу до підрозділів користувача, який формує даний звіт.

 35. СОІД №1485924. Реалізована обробка полів користувача в групових операціях наказів. Якщо для типової операції підключені поля користувача, то при створенні групової операції дані поля користувача відображені на окремій закладці.
 36. СОІД №1507362. В наказах на прийом (ТО 001 Прийом), переведення (ТО 002 Призначення та переміщення), де відбувається звернення до Штатного розпису – в полях Посада або при натисканні кнопки Вибір вакансії, реалізовані XML–реєстри в списку штатних позицій, вакансій у вікні Вибір штатної позиції. Для пошуку запису необхідно зафіксувати курсор в потрібному полі списку та ввести значення для пошуку, наприклад, в полі Посада – ввести найменування посади.
 37. СОІД №1519368. В записах особової картки/особового рахунку в розділі Призначення і Переміщення по реквізиту Напрям діяльності відображається тепер код запису SprNpd_CdStr. Раніше відображався код запису SprNpd_Cd.
 38. СОІД №1518648. Виконане доопрацювання в звіті модуля Штатний розпис 89 FR «ДПС: Список вакантних посад» R089_015.RPF для штатного розпису з однаковими посадами, що згруповані в одну штатну позицію – з відміченим параметром «не відображати вакансії по декретних відпустках» розраховується кількість вакансій по штатній позиції в тому числі якщо одна з цих вакансій по декретній відпустці.
 39. СОІД №1517289. Реалізовано маскування реквізитів в хінтах відповідно налаштуванню секретності. В модулі штатний розпис в операціях документу «Зміна діючого штатного розпису» Ліквідація штатної позиції, Зміна штатної позиції при виборі штатної позиції з категорією секретності відпрацьовують права доступу по реквізитам.

Податковий облік

Доопрацювання

 1. СОІД №1505490. Експорт податкових накладних в систему M.e.doc. При передачі документів з типом ПНЕ11 і РКЕ11 поле ЄДПРОУ не заповнюється, якщо контрагент з типом “Неплатник ПДВ”.
 2. СОІД №1505388. Створення податкових накладних з виписок банку. Якщо у виписках банку встановлений документ-підстава акт виконаних робіт, то при формуванні податкових накладних в поле підставу заповнюється підставою акту (рахунок або договір), з урахуванням першої події.
 3. СОІД №1486272. Експорт розрахунків коригування в систему M.e.doc. При передачі документів, якщо код податкового зобов’язання заповнене 8, то ставиться ознака “Без ПДВ”.
 4. СОІД №1478328. Експорт розрахунків коригування в систему M.e.doc. При передачі документа від контрагента-філії віддається ЄДРПОУ головного підприємства, а не самого філії.
 5. СОІД №1478322. Експорт розрахунків коригування в систему M.e.doc. При передачі документів за операціями неоподатковуваних податками додано автоматичне заповнення ознак реєстрації продавцем.
 6. СОІД №1478304. Розрахунок коригування, група коригування. При створенні документа з типом “заміна номенклатури”, на закладці “Специфікація” колонка «Група коригування» заповнюється групою згідно з нумерацією коригування.
 7. СОІД 1510236. Видалення записів на закладці розрахунки. Дана можливість видалення документів відвантаження, оплати без відкликання з головної книги податкової накладної, в зв’язку з необхідністю відкривати кілька періодів. Комбінація клавіш SHІFT + F8.

Логістика

Доопрацювання

 1. СОІД №1488468. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасів. Реалізовано механізм перевірки наявності контрагента в складських документах. Якщо контрагент в документі відсутній, доступні маніпуляції з документом, а саме: видалення або можливість встановити його стандартним способом
 2. СОІД №1508166. Облік запасів / Запаси на складах / Налаштування / Проведення. Збільшена довжина полів CMP_MOLTN, CMP_KMOLTN з 8 до 10 знаків.
 3. СОІД №1495914. Облік запасів / Запаси на складах / Розрахунок собівартості запасів. Реалізовано групові операції відомості розрахунку собівартості: Створити відомість; Провести розрахунок; Закрити; Відкрити. Створення відомостей груповим способом можливо з періодом помісячно, щоденно.
 4. СОІД №1266018. Облік запасів / Запаси на складах / Картотека складського обліку. Доопрацьовано механізм об’єднання складських карток. Об’єднання можливе тільки карток з методом списання по СКО та однаковою ціною. Після об’єднання посилання на картку і rcdopa, яка буде видалена в результаті об’єднання, підміняються на посилання картки на яку відбувається об’єднання в документах замовлення, накладна, рахунок – накладна, поворотна накладна, акт комплектації, акт розукомплектації. Для користувача буде відображена в протокол інформація, в яких документа проведена підміна посилань.
 5. СОІД №1490394. Облік запасів / Звіти. В процедуру формування даних для підсумкових звітів додано умову: для карток з методом списання за собівартістю кожної одиниці ціну відображати з картки ціни.
 6. СОІД №1508340. Загальні довідники / Номенклатура і ціни / Довідник номенклатури. Доопрацьовано відображення інформації про ОУ для загальних складів в розрізі структурних одиниць. Налаштування облікової політики складу з типом “Загальний” буде відображатися в структурних одиницях для якої дана облікова політика налаштована.
 7. СОІД №1447374. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасів. Реалізовано системний звіт R864_026 «Акт списання основних засобів (часткової ліквідації) Нак.№818 від 13.09.2016 ». Звіт запускається за видатковими документам.
 8. СОІД №1513314. Облік запасів / Звіти. Реалізовано звіт R585_005 «Накопичувальна відомість з витрачання продуктів харчування» (ф.№З-13) ».
 9. СОІД №1491048. Облік запасів / Звіти. Реалізовано звіт R584_003.RPF «Накопичувальна відомість з надходження продуктів харчування» (ф.№З-12)
 10. СОІД 1493316, 1491228, 1494558. Облік запасів / Звіти. У звіті R398_502.RPF реалізований механізм динамічного групування даних і механізм динамічного виведення характеристик номенклатури. Реалізовано відбір даних по декількох рахунках обліку, за кількома артикулами. Доданий параметр «Зведена відомість», за яким виводиться підсумковий звіт. Доданий параметр «Партія», за яким виводиться відповідне поле. Доданий параметр «Виводити підсумки за кількістю», згідно якого до звіту відображаються підсумки по колонках «Кількість» в підсумкових рядках згідно групування. В шапку звіту виведена інформація про встановлені фільтри при формуванні звіту. Звіти 398_001 RPF; 398_002.RPF; 398_003.RPF; 398_005.RPF; 398_008.RPF; 398_009.RPF; 398_011.RPF; 398_012.RPF; R398_015.RPF; 398_500.RPF; 398_503.RPF переміщено в архів.
 11. СОІД №1487850, 1487928, 1487934, 1488474, 1493712, 1491654, 1491666, 1491672. Облік запасів / Звіти. В звітах R698_001.RPF; R418_001.RPF; R579_001.RPF; R699_001.RPF R413_001.RPF; R959_001.RPF; R695_001.RPF; R583_001.RPF; R413_001.RPF Реалізовано переклад. Мова звітів відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу. Звіти R698_002.RPF; R418_002.RPF; R579_002.RPF; R699_002.RPF; R413_002.RPF; R959_002.RPF; R695_002.RPF; R583_500.RPF; R413_500.RPF; R413_002.RPF переміщено в архів.
 12. СОІД №1500036. Облік запасів / Запаси на складах / Акти комплектації. Реалізовано відображення мови звіту R673_001.RPF згідно налаштувань інтерфейсу. Звіт R673_002.RPF переміщений в архів.
 13. СОІД №1495332. Облік запасів / Звіти. У звіт 408_003 доданий механізм динамічного групування даних, динамічного виведення характеристик номенклатури, відбір даних по декількох рахунках обліку і відображення інформації зазначених при формуванні фільтрів в заголовку звіту. Мова звіту відображається згідно налаштувань інтерфейсу. Звіти R408_001.RPF; R408_500.RPF переміщено в архів.
 14. СОІД №1512384. Облік запасів. Звіти R324_003.RPF; R479_002.RPF; R262_011.RPF; R262_012.RPF; R262_013.RPF; R262_015.RPF обновлено згідно наказу МОЗ від 24.06.2019 №1428.
 15. СОІД №1422648. Облік запасів / Звіти. Реалізовано системний звіт R689_012.RPF «Відомість надходження / вибуття МБП (звіряльні)». В поле звіту «Сума бух. Проводок» відображається сума по рядку модифікації проводки, згідно обраного напрямку руху операції.
 16. СОІД №1476894. Облік запасів / МШП в експлуатації / Картотека МШП в експлуатації. У структуру реєстру картотеки додано поле sMbpKrd_ІtSto сума зносу (відсотковий метод). Поле sMbpKrd_ІtSum перейменовано: Сума зносу (Лінійний метод).
 17. СОІД №1514766. Облік закупок, Облік збуту / Налаштування / Проводки. Для поля калькуляції «TRDSTR_CMT» (коментар рядка документу) збільшено довжину до 255 символів.
 18. СОІД №1492212. Облік закупок, Облік збуту / Рахунки, акти, накладні, замовлення. Реалізована можливість редагувати поля «Знижка з ціни», «Сума знижки з ціни» у табличному режимі.
 19. СОІД №1228044. Облік закупок / Митні накладні. При ввімкненому параметрі «Взаєморозрахунки по митним накладним» реалізована можливість формування/видалення податкової накладної з документа.
 20. СОІД №1482054. Облік закупок, Облік збуту / Рахунки, акти, накладні, замовлення. Додана можливість очищення аналітичної картки у документі та в рядках документу комбінацією клавіш Ctrl + X.
 21. СОІД №1505718. Облік закупок / Акти, накладні. Для документів, при виборі підстави – договору з заповненим полем «Наказ», реалізовано автоматичне заповнення аналогічного поля в поточному документі.
 22. СОІД №1475160. Облік закупок / Накладні, акти, рахунки. Для передачі даних в Медок додано поле, яке передає значення поля sTrdS_EіSO з одиниць вимірювання – “Код одиниці вимірювання”.
 23. СОІД №1480854. Облік закупок / Прибуткові накладні. Заблоковано можливість зміни атрибутів у прибутковій накладній в режимі таксування цін.
 24. СОІД №1482768. Облік збуту / Видаткові товарні накладні. Реалізована можливість формувати з документу податкову накладну при операції «списання», якщо заповнене поле «платник».

Облік речового забезпечення

Розробка

 1. СОІД 1472334. Облік речового забезпечення / Картотека співробітників. Реалізовано створення історії на дату антропометричних даних.
 2. СОІД №1472382. Сервіс / Імпорт / Універсальний імпорт. Реалізовано універсальний імпорт карток співробітників в картотеці речового забезпечення з наповненням історії даних.
 3. СОІД №1472490. Сервіс / Імпорт / Універсальний імпорт. Реалізовано універсальний імпорт історії груп забезпечення в картки співробітників.
 4. СОІД №1472796. Сервіс / Імпорт / Універсальний імпорт. Реалізовано універсальний імпорт історії звань в картки співробітників.
 5. СОІД №1473132. Імпорт / Універсальний імпорт. Реалізовано універсальний імпорт історії норм забезпечення в картку співробітника.
 6. СОІД №1473948. Імпорт / Універсальний імпорт. Реалізовано універсальний імпорт історії антропометричних даних в картку співробітника.
 7. СОІД №1473156. Імпорт / Універсальний імпорт. Реалізовано універсальний імпорт історії відпусток в картку співробітника.
 8. СОІД №1473714. Імпорт / Універсальний імпорт. Реалізовано універсальний імпорт комплектів фурнітури для номенклатур з ознакою «речове майно»
 9. СОІД №1435134. Облік речового забезпечення / Налаштування. На вкладку Довідники додані вкладки Групи забезпечення »і« Тип норми ». Створення рядків довідників можливо з модуля «Налаштування» і з однойменних полів в картці норми.
 10. СОІД №1520112. Облік речового забезпечення / Налаштування. На вкладці «Параметри» реалізована можливість зберігати стандартні значення параметрів антропометричних даних.
 11. СОІД №1519014.Учет речового забезпечення / Документи по співробітниках. Реалізовано розрахунок компенсації окремо для періоду, коли видано частина майна. До реєстру специфікації додано поле для відображення даних по виданому майну в періоді (кількість борг). Реалізовано розрахунок утримань окремо по кожному предмету.
 12. СОІД №1520244. Облік речового забезпечення / Документи по співробітниках. Доопрацьовані звіти RV 49_001; RV 50_001 з урахуванням зміни алгоритму розрахунку.

Планування закупівель

Розробка

 1. СОІД №1520568. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ План закупівель/ меню «Документ»/ пункт «Створити заявку на закупівлю». Реалізовано створення Заявок на закупівлю.
 2. СОІД №1520502. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ Заявки на закупівлю. Додано визначення базової валюти встановленої в картці підприємства (раніше враховувалася тільки грн).
 3. СОІД №1520526. Логістика / Облік закупок / Планування закупівель / Заявки на закупку/ меню «Реєстр» / пункт «Групова зміна статусу». Додано протокол.
 4. СОІД №1520592. Сервіс / Налаштування відповідності журналів. Додано відповідність журналів «Заявки на закупівлю» – «Видаткові накладні».

Конструктор

Доопрацювання

 1. СОІД №1514274. В «Конструкторі» в об’єкт «TІSPROGrіdXml» додано властивість «не зберігати параметри реєстру” – SaveGrіdVіew. – збереження ширини і розташування колонок реєстру. За замовчуванням – true. Змінюється за допомогою програмного коду як властивість об’єкта:

  <Ім’я об’єкта>.SaveGrіdVіew: = false;
  <Ім’я об’єкта>.SaveGrіdVіew: = true;

  Увімкнувши цей параметр – не зберігаються і не відновлюються порядок колонок і подібні параметри реєстру.

 2. СОІД №1485786. Додана можливість отримання ідентифікатора поточного підприємства згідно полю [Fіrm_Rcd] таблиці [Fіrm] системної БД. Для цього використана наявна функцію BPRO_ІNFO для якої додано значення параметра, що передається – (2).

  Приклад рядка виклику:
  ІSPRO.BPRO_ІNFO (2).

 3. СОІД №1486488. Додано до “загальносистемних функцій” (калькуляції, проводки, програми в реєстрах і т.п.) функцію отримання значення поля за його Stay-ім’ям: ІSPRO.GETVALBYNAME (<stay-ім’я>).</stay-ім’я>
 4. СОІД №1515264. Реалізована можливість читання і встановлення ширини колонки об’єктів типу TISPROGridXml з використанням програмного коду. Ідентифікація колонки проводиться по імені поля.

  Для читання використовується функція GetColWidth (FieldName: String), де “FieldName” (String) – ім’я поля. Значення, що повертається: 1 – поле, не знайдено або колонка не видима,! 1 – повертається ширина колонки.
  Для встановлення – функція SetColWidth (FieldName: String, Width: integer), де FieldName (String) – ім’я поля, Width (integer) – ширина.
  Значення, що повертається: true – успішно, false – поле, не знайдено або колонка не видима.

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання

 1. СОІД №1488552. Облік автотранспорту/Картотека автотранспорту. Реалізована багатомовність у звітах: R641 «Картка роботи автомобіля» (R641_001.RPF), R641 «Відомість обліку роботи водіїв» (R641_002.RPF), «Відомість пересадок водіїв» (R641_003.RPF), R657 «Списання палива за видом»(R657_002.RPF), R657 «Оборотна відомість обліку ПММ» R657_004.RPF, R657 «Оборотна відомість ПММ» (R657_005.RPF), R657 «Залишки палива по автомобілям за період» (R657_007.RPF), «Подорожній лист легкового таксі» (R657_008.RPF), R654 «Звіт списання палива за видом» R654_001.RPF.
  Звіти: (R657_001.RPF), (R657_003.RPF), (R657_004.RPF), (RE62_004.RPF), (RE62_009.RPF0), (RE62_001.RPF), (R654_010.RPF), (R657_006.RPF) – перенесені до архіву.
 2. СОІД №1488636. Облік автотранспорту/ Облік транспортних послуг. Реалізована багатомовність у звітах: RD36 «Облік транспортних послуг» (RD36_001.RPF), RD39 «Відомість обліку транспортних послуг» (RD39_001.RPF), Облік автотранспорту/ Облік пробігу шин: R727 «Карточка обліку пробігу шин» (R727_001.RPF), Функціонал звітів (R727_002.RPF) та (R727_003.RPF) додано в звіт (R727_002.RPF), Звіт (R727_003.RPF)– перенесені до архіву.
 3. СОІД №1500330. Облік автотранспорту/ Облік акумулятору. Реалізована багатомовність у звітах: R925 “Реєстр акумуляторів” (R925_001.RPF) ,R925 “Графік заміни акумуляторів” (R925_002.RPF), R656 “Реєстр подорожніх листів” (R656_001.RPF).
 4. СОІД №1488552. Облік автотранспорту/ Опис палива. Реалізована багатомовність у звіті: R657 “Інвентаризаційний опис палива, який знаходиться в баках” (R657_008. RPF).

Облік комунальних послуг

Доопрацювання

 1. СОІД №1471878. Облік комунальних послуг/Рахунки за комунальні послуги. У системних звітах R404_001.RPF «Рахунок за комунальні послуги», R404_005.RPF «Рахунок за комунальні послуги (e-maіl)» реалізовано відображення даних з нарахування пені – додано поле «Пеня» для кожної послуги. Підсумок даного поля враховується у полі «Рекомендовано до сплати».
 2. СОІД №1505598. Облік комунальних послуг/Особові рахунки. Реалізовано зміну послідовності заповнення полів за замовчуванням при створенні особового рахунку (для реквізитів ОР і картки мешканця).
 3. СОІД №1519110. Облік комунальних послуг/Особові рахунки. Реалізовано збереження останнього встановленого періоду у параметрах формування звіту RU31_006.RPF «Реєстр помилкових записів по пільговикам».
 4. СОІД №1513878. Облік комунальних послуг/Особові рахунки. Реалізовано переклад реєстру «Реєстр діючих мешканців (архів)» для українського інтерфейсу.
 5. СОІД №1375470. Облік комунальних послуг/Особові рахунки. Реалізовано звіт №RU31_009.RPF «Реалізація послуг» – відображає реалізацію послуг за встановленими параметрами.
 6. СОІД №1496772. Облік комунальних послуг/Імпорт/Імпорт оплат комунальних послуг. Реалізовано поле “JOPLІ_NFLOW” для шаблона імпорту оплат. Механізм наступний: 1) якщо у файлі DBF поле заповнене – виписки банка створюються з номером, який вказаний у цьому полі; 2) якщо у файлі DBF поле не заповнене – генерується номер виписок банка наступний: номер ОР + Дата надходження оплат + Дата оплат + №з/п у файлі. У разі перевищення 20 знаків у номері, що генерується – обрізається до 20-ти.
 7. СОІД №1448070. Облік комунальних послуг/Особові рахунки. Реалізовано звіт RU31_008.RPF «Відомість боржників в розрізі періодів (пеня)». Групування даних у звіті (борг, пеня) відбувається за періодами заборгованості (2 міс., 3-5 міс., більше року), суми заборгованості відображаються з урахуванням оплат.
 8. СОІД №1448052. Облік комунальних послуг/Особові рахунки. Звіт R021_011.RPF «Аналітична довідка по О/Р (про стан заборгованості споживача)». Реалізовано формування звіту за період з можливістю вибору послуг, а також відображення періодів, у яких була нарахована пеня.
 9. СОІД №1465270. Облік комунальних послуг. Реалізовано зміни у процедурі розрахунку вихідного сальдо: під час розрахунку враховується значення нарахованої у поточному періоді Пені.
 10. СОІД №1473360. Облік комунальних послуг/Звіти. У звіті R021_004.RPF «Розрахунки по О/Р» реалізовано поле «Пеня».
 11. СОІД №1468788. Облік комунальних послуг/Імпорт/Імпорт мешканців. Доопрацьовано механізм імпорту мешканців: під час імпорту мешканців за кількістю реалізовано можливість встановлювати пільгу, що розповсюджується.
 12. СОІД №1472358. Облік комунальних послуг/Звіти. У звіті RU31_001.RPF «Обігова відомість в розрізі комунальних послуг» реалізовано поле «Пеня».
 13. СОІД №1490094. Облік комунальних послуг/Особові рахунки. Реалізовано механізм розрахунку пені «За подвійною обліковою ставкою НБУ» параметрично у розрізі послуг за ОР. Для розрахунку пені пріоритетним є параметр, що встановлений для послуги в ОР.

Загальні довідники

Доопрацювання

 1. СОІД №1481970. Довідник контрагентів. У зв’язку зі зміною налаштувань технічних засобів УКРІНФОРМ з обміну електронними документами з платниками податків згідно https://cabіnet.sfs.gov.ua/news/8A026DED43670060E0530A5028073B7F
  внесені зміни в процедуру оновлення контрагентів по Shіft + Ctrl + N.
 2. СОІД №1494588. Довідник контрагентів. Закладка Додатково. Збільшено кількість знаків полів вибору прайс-листа до 10 знаків.
 3. СОІД №1491270. Довідник контрагентів. Проведена актуалізація процедури об’єднання контрагентів.
 4. СОІД №1433448. План рахунків. В видах реєстрів додано поле Згортати сальдо. Воно повертає значення: Так/Ні за властивостями рахунку.
 5. СОІД №1477356, 1481130, 149470. Код бюджетної класифікації. Оновлені бюджетні класифікатори програм та КВК місцевого і державного бюджету.
 6. СОІД №1498152. Код бюджетної класифікації. Додана можливість заповнення в записах довідника коду КВК вручну без класифікатору.
 7. СОІД №1513686. Картка підприємства та Довідник структурних одиниць. При створенні рахунків з типами: казначейський, казначейський для розподілу або казначейський для відкритих фінансуванні загального фонду бюджету, при перевірці унікальності, крім КПКВ та фонду, додано значення поля Джерело фінансування. Останнє необов’язково для заповнення.
 8. СОІД №1466754. Економічний класифікатор видатків. Реалізовано можливість заповнювати параметри Підсумковий та Скорочений КЕКВ в ієрархічному довіднику. Вибирати в аналітиці по цьому реквізиту записи верхнього та нижнього рівня.

Загальносистемні питання

Доопрацювання

 1. СОІД №1490070. Автоматичне відображення SQL-запиту, який формується в процесі налаштування користувацького реєстру вбудованими засобами. Для цього в формі налаштування користувацького реєстру, що викликається при його створенні/редагуванні, добавлена закладка “SQL”, в якій SQL-запит відображається без можливості його редагування.

Документообіг та управління процесами

Доопрацювання

 1. СОІД №1437240. Документи. На закладці «Документи» реалізована можливість додавати документи з підсистеми Документообіг.
 2. СОІД №1483590. Додані в список Вихідних реквізитів поля «Код» і «Найменування журналів» документів для використання в програмах калькуляції.
 3. СОІД №1394040 .У підсистемі Документообіг та управління процесами доданий модуль «Доступ до даних».
 4. СОІД №1486782. Шаблони документів. Реалізовано заборона редагування шаблону документа, в разі, якщо в цьому шаблоні є документи.

Загальна кількість доопрацювань в пакеті – 226.

Напишіть нам
close slider