Випущено пакет оновлень 7.11.036

Головна книга

Доопрацювання

 1. СОІД №1534434. Початковий баланс. Прискорено відкриття аналітики по рахунку при великій кількості записів аналітичних картотек.
 2. СОІД №1544532. Відомості аналітичного обліку. Доопрацьовано звіт FR «Акт звірки розрахунків з дебіторами та кредиторами» (RC48_008.RPF). Реалізовано авторозширення строки назви підприємства і збереження аналітики на формі звіту.
 3. СОІД №1531110. Меморіальні ордери. Доопрацьовані звіти:
  – FR «Меморіальний ордер №9-авт» (R570_015.RPF);
  – FR «Меморіальний ордер №10-авт» (R570_016.RPF);
  – FR «Меморіальний ордер №13-авт» (R570_019.RPF).
  Проводки по одному документу з однаковою аналітикою групуються в одну строку. У діалоговому вікні звіту доданий параметр «Виводити коментар проводки».
 4. СОІД №1524882, 1526430, 1526496, 1533486, 1532832, 1532886, 1532850, 1526520, 1526520, 1526538, 1538004, 1533186, 1537338, 1542288, 1537542, 1537548. Звіти. Оптимізовано звіти:
  – FR «Картка аналітичного обліку готівкових операцій. Наказ №604» (RC30_007.RPF);
  – FR «Головна книга за місяць» (R005_001.RPF);
  – FR «Оборотно-сальдовий баланс» (R008_001.RPF);
  – FR «Головна книга за місяць (з кор. рахунками)» (R005_005.RPF);
  – FR «Оборотно-сальдовий баланс (зменшений)» (R008_006.RPF);
  – FR «Головна книга за рік» (R004_001.RPF);
  – FR «Головна книга за рік (табул)» (R004_003.RPF);
  – FR «Головна книга за наказом №356 від 29/12/2000» (R004_005.RPF);
  – FR «Оборотна відомість (по рахунках)» (R006_003.RPF);
  – FR «Оборотна відомість (по датах)» (R007_003.RPF);
  – FR «Журнал-ордер по рахунку» (R816_002.RPF);
  – FR «Журнал-ордер СО» (R006_008.RPF);
  – FR «Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами 2015» (R008_007.RPF);
  – FR «Журнал-ордер №1» (R816_028.RPF);
  – FR «Акт інвентаризації дебіторської заборгованості на дату 2015» (R008_009.RPF);
  – FR «Акт інвентаризації кредиторської заборгованості на дату 2015» (R008_008.RPF).
 5. СОІД №1537446. Регламентована звітність. Додано новий системний розділ шаблонів «Бюджетний запит UA».
 6. СОІД №1530258. Регламентована звітність. Реалізовано системні шаблони «Розділи3,4», «Розділ5», «Розділ6», «Розділ7,8», «Розділ9,10,11», «Розділ12,13», «Бюджетний запит» і друковану форму звіту «FR Бюджетний запит Ф2» (R372_174.RPF).
 7. СОІД №1540644. Регламентована звітність. В друкованій формі звіту «FR Картка аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) Наказ №604» (R372_328.RPF) додано відображення даних при використанні в налаштуванні шаблонів універсальної змінної.
 8. СОІД №1529292. Регламентована звітність. В режимі консолідації доопрацьовано відображення розрахунків по всім підлеглим структурним одиницям.
 9. СОІД №1526340. Регламентована звітність. Доопрацьована друкована форма звіту «FR 1-дс Баланс»(R372_212.RPF) в діалоговому вікні додана Одиниця виміру «Грн.».
 10. СОІД №1536168. Регламентована звітність. Доопрацьована друкована форма звіту«FR Податкова декларація з податку на прибуток підприємств» (R372_323.RPF) розширено поле “Найменування контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств”.

 

Фінансове планування и аналіз

Доопрацювання

 1. СОІД №1530456. Кошторис і план асигнувань.Оновлено звіт 516 FR Дані про стан фінансування (R516_003).
 2. СОІД №1493424. Фінансові таблиці. Додано підсумки в реєстр аналітики рядка, для виведеннязагальних сум за чисельними чарунками.

 

Облік основних засобів

Доопрацювання:

 1. СОІД №1410672, 1529460, 1529454. Доопрацьовані звіти з використанням функції OS_RSTD_CRTN ():
  – 64 «FR ОЗ-9 Інвентарний список ОЗ» (R064_002.RPF);
  – 64 «FR Інвентарний список основних засобів» (R064_005.RPF);
  – 1138 «FR Відомість наявності ОЗ по рахункам подат. Обліку» (RB38_002.RPF);
  – 1138 «FR Відомість наявності ОЗ по рахункам бух. Обліку» (RB38_004.RPF);
  – 573 «FR Інвентаризаційний опис ОЗ по МВО та місцезнаходженню (вибір комісії)» (R573_006.RPF);
  – 573 «FR Інвентаризаційний опис ОЗ податковий (3 форми) (вибір комісії)» (R573_007.RPF).
 2. СОІД №1519908. Документи руху. Зміна вартості / У вікно вибору документа-підстави Акт виконаних робіт доданий чекбокс «без урахування ПДВ», при активній позначці первісна вартість ОЗ буде збільшуватися на суму без урахування ПДВ.
 3. СОІД №1450020. Налаштування. Довідники / Методи амортизації / Додана колонка «Не відображати» з можливістю проставляти відмітки, згідно яких зі списку методів амортизації позиції будуть приховані:
  – якщо є позначка метод не буде доступний, при виборі його в картці ОЗ (на закладці знос);
  – якщо позначка відсутня – буде відображатися.
 4. СОІД №1335768. Картотека ОЗ. Картка ОЗ / на закладці Архів амортизації реалізована можливість ручного створення запису, редагування і видалення.
 5. СОІД №1525662. Доопрацьовано звіт 868 «FR Інвентаризаційний опис необоротних активів 2015» (R868_021.RPF), в поле (номер на назва) буде виводитися перелік рахунків, які були вказані у вікні формування відомості інвентаризації в фільтрі “Рахунки”.
 6. СОІД №1528242. Реалізована можливість заповнювати поле “Штрих-код” в картці ОЗ калькуляцією в документах Надходження і Переміщення зі складу в режимі Заголовку документа (по Ctrl + F3). У список Елементів програми додано поле «OSCL1_BARCODE штрих-код».
 7. СОІД №1545900. Картотека ОЗ/ У звіт 101 «FR Інвентарна картка ОЗ (Нак.№818 13.09.2016)» (R101_008.RPF) , 101 «FR Інвентарна картка обліку тварин i багаторічних насаджень (Нак.№818 13.09.2016)» (R101_009.RPF) додано додаткову перевірку при формуванні звітів з позначкою «Безплатне отримання ОЗ» якщо сума в полі «Знос**» дорівнює сумі поля «Первісна вартість», поле «Вартість, яка амортизується» буде дорівнювати нулю.
 8. СОIД №1510944. Картотека ОЗ/ Карточка ОЗ/ Для карток з типом МНМА, з ознакою «Бібліотечн. фонд» для поля «Вартість за одиницю», скасовано контроль заповнення даного поля при зберіганні.

 

Заробітна плата

Доопрацювання

 1. СОІД №1491498.  Модуль Налаштування/ Фонди. Для видів оплат с методом розрахунку «Єдиний соціальний внесок» в розділі «Властивості» реалізовано параметр «База нарахування не збільшується до мінімальної зарплати». Після включення параметра з’являється можливість вказати вид оплат фонду, на який буде виконуватись донарахування, якщо він не вказаний, то донарахування виконується на перший діючий в розрахунковому періоді фонд єдиного соціального внеску.
  Ці параметри потрібно включати для фондів,  при розрахунку яких потрібно розрахувати фонд ЄСВ без збільшення бази нарахувань до мінімальної зарплати, наприклад «Додаткова чорнобильська відпустка», так як Чорнобильський фонд не відшкодовує донарахування до мінімальної заробітної плати.
 2. СОІД №1532316. Реалізоване внесення даних в модуль Універсальний документ для користувачів з обмеженим доступом до підрозділів. 
 3. СОІД №1531908. У формі внесення запису МР 31 «Матеріальна допомога» збільшено розмірність поля «Процент». У попередніх версіях було обмеження 655.
 4. СОІД №1519686. Реалізовановірне відображення зміни відсотканадбавки за вислугу років в розрахунковому листі у разі обліку стажу на поточному підприємстві з коефіцієнтом, наприклад, 3.
 5. СОІД №1520646. Реалізовано перерахунок надбавок МР 36 «Постійна надбавка» внесених в модулі Універсальний документ в минулих облікових періодах у разі зміни фактичного відпрацьованого часу за ці періоди.
 6. СОІД №1456392. У формі налаштування відпусток МР 004 «Відпустка», 054 «Додаткова відпустка на дітей», 055 «Учбова відпустка» на закладці «Властивості» додано параметр «Враховувати місяць вступу, якщо працівника прийнято у 1-й робочій день». Якщо цей параметр включено, і дата прийому працівника не 1-й календарний день місяця, але перший робочій по графіку, то місяць вступу включається при розрахунку середнього заробітку для відпустки.
 7. СОІД №1536432. Модуль Документи /Тарифікація Навчальних закладів 2. В меню Виду / Вид реєстру / Структура/ Вихідні реквізити – Допрацьовані поля: Час створення документу, Час зміни та час Закриття документу тарифікації.
 8. СОІД №1535298. Модуль Документи /Тарифікація Навчальних закладів 2. В види нарахувань з МР 259 «Доплата викладача» та 267 «Перевірка зошитів», а також 38 «Вислуга років» з активованим параметром налаштування «Видів оплат за посадою», при додаванні вручну в документ тарифікації, в поле навантаження виводиться вихідна сума не після запису ВО, а одразу при додаванні розраховувати і виводити в поле «Вихідна сума».
 9. СОІД №1535700. Параметри/ Налаштування/ Довідник/ Підвищення тарифу, в поле «Посади, для яких доступне підвищення» – відображаються лише ті посади, які обрані для даного підвищення (відмічені в меню вибору посад відміткою). Якщо жодна з посад не обрана, тоді в списку посад, для яких доступне підвищення – пусто.
 10. СОІД №1534290. У звіті 520 FR «Відпускна записка з врахуванням коефіцієнта підвищення» (R520_014RPF) тепер відображається дохід, і коефіцієнт підвищення введений вручну на закладці Особові рахунки/ РЛ/ Відомості для розрахунку.
 11. СОІД №1532496.Модуль Картотека / Особові рахунки працівників, у звітах 203 FR «Справка по перерасчету подоходного налога» (R203_001.RPF), 203 FR «Справка по перерасчету НДФЛ с военным сбором» (R203_003.RPF) доданий параметр По обліковому / По розрахунковому періоду.
 12. СОІД №1498812. Реалізовано звіт 750 FR «Звіт про здійснені відрахування та виплати» (R750_006.RPF) за формою «Додаток 9 до Інструкції з організації примусового виконання рішень (пункт 8 розділу Х)». Викликається з модулю Результати розрахунку/ Звіти.
 13. СОІД №1541184. В звіт 1745 FR «Розрахункова відомість по видам оплат з ДФ/ЕКВ» (RH45_004.RPF) додані співробітники з утриманнями без нарахувань.
 14. СОІД №1480074. В звіт 1703 FR «Свод по ШПЗ и категориям персонала» (RH03_002.RPF) додано параметр «Групи фондів», за допомогою якого налаштовуються колонки звіту.
 15. СОІД №1524408. Покращено сортування у групі звітів 253 «Табель обліку робочого часу», замінено компоненту TfrxDBFTable на TfrxtmpDBTable. Звіти №253_001.RPF, 253_002.RPF, 253_003.RPF, 253_005.RPF, 253_006.RPF, 253_007.RPF, 253_008.RPF, 253_009.RPF, 253_010.RPF, 253_011.RPF, 253_012.RPF, 253_013.RPF. Викликаються з модулю Результати розрахунку/ Звіти.
 16. СОІД №1511406. У звіт 334 FR «Довідка про складові заробітної плати для призначення пенсії державного службовця»(R334_008.RPF) внесені зміни, тепер у колонки«Надбавка за інтенсивність праці», «Надбавка за виконання особливо важливої роботи», «Надбавка за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю», «Виплати за додаткове навантаження» обираються фактично нараховані за розрахунковим періодом суми надбавок. За період, коли працівник знаходився у відпустці, відрядженні чи на лікарняному, вказуються суми надбавки що увійшли до розрахунку оплати за середнім заробітком. Відтепер при закритті періоду та розрахунку, дані про входження надбавок до розрахунку середнього будуть зберігатись. У звіті вони будуть враховані, тільки за періоди, що було закрито після встановлення повного пакету оновлення версії 7.11.036.999.

 

Облік кадрів

Доопрацювання

 1. СОІД №1482246. В операції наказу на відпустку, на закладці Невикористані відпустки, для записів відпусток додали в меню команду Правка з опціями Відмітити, Відмітити все, Зняти відмітки.
 2. СОІД №1518228. Реалізоване налаштування доступу до довідника «Напрями діяльності». Налаштування виконується в модулі Облік кадрів/ Параметри/ Керування доступом/ Документи – Довідник Напрями діяльності.
 3. СОІД №1483512. Доопрацьований вид реєстру №36 Реєстр особових карток – Відрядження – в структуру додані поля:
  • Організація – дані з наказу;
  • Вид оплати. Код – дані з наказу;
  • Вид оплати. Найменування – дані з наказу;
  • Наявність відклику – Так або Ні програма вказує в залежності від наявності або відсутності відклику з відрядження;
  • Кількість календарних днів з врахуванням відклику;
  • Графік норма. Код – з особової картки працівника (розділ Загальні відомості)
 4. СОІД №1524300. Виконане доопрацювання в модулі Штатний розпис: успадковуються поля користувача штатної позиції при проведенні змін діючого штатного операцією «Створення підрозділу на підставі ліквідованого», якщо в такому підрозділі була штатна позиція.
 5. СОІД №1491000. Реалізовано для ТО 001 Прийом, ТО Призначення й переміщення – при виборі вакансії з штатного розпису, в операції наказу автоматично проставляється кількість ставок, що дорівнює кількості ставок по вакансії, якщо значення в штатному 1 або менше 1. Та завжди проставляєтьсякількість ставок1, якщо кількість ставок по вакансії в штатному більше 1. При умові якщо в налаштуванні ТО не вказано в поле «Кількість ставок» значення за замовчуванням.
 6. СОІД №1536270. В розділі особової картки/особового рахунку «Підвищення кваліфікації» – тепер обробляється перетин та збіг дат. Допускається наявність записів з однаковими датами початку та закінчення підвищення кваліфікації.
 7. СОІД №1523028. Для мультифірмової бази, якщо в налаштуванні штатного розпису вказаний параметр «Формувати штатний розпис окремо для кожної структурної одиниці», то при спробі сформувати штатний розпис в режимі «Всі підприємства», відпрацює контроль та заборона на виконання такої операції. Програма виведе користувачу повідомлення «Створення штатного розпису в режимі «Всі підприємства» неприпустиме. Оберіть структурну одиницю».
 8. СОІД №1529286. В модулі Штатний розпис доопрацьовані функції пошуку штатної позиції: після виконання пошуку штатної позиції, при включені режиму Навігатор підрозділів, відбуваються позиціонування на тому підрозділі, в якому знаходиться штатна позиція.
 9. СОІД №1521192. В особовій картці/особовому рахунку в розділі «Відрядження» додані поля «№ документу відміни наказу», «Дата документу відміни наказу». В дані поля записуються реквізити наказу про відміну наказу на відрядження відповідно (ТО 028 Відміна наказу, ТО 027 Відміна операції).
 10. СОІД №1496106. Після проведення наказу на відміну операції на відрядження (ТО 027 Відміна операції), тепер в особовій картці/особовому рахунку в розділі «Відрядження» відповідний запис по відрядженню буде відображений зеленим кольором.
 11. СОІД №1538652. Доопрацьований звіт для друку наказу RG05_002 FR Типова форма №П-3 «Наказ про надання відпустки (2008) (періоди)» -у випадку, коли для відпустки відсутній період роботи, за який вона надається (відпустка без збереження), в формі не друкується строчка «За період роботи».
 12. СОІД №1514676. В реєстр особових карток №22 «Трудова діяльність» були додані поля «Вид стажу» та «Коефіцієнт».
 13. СОІД №1522734. По звітам модуля Штатний розпис групи 1809:
  • RІ09_002.RPF «FR Довідка про кількісний склад працівників»,
  • RІ09_005.RPF «FR Довідка про кількісний склад працівників»,
  • RІ09_005.RPF «FR Кількісний склад по підрозділам»,
  • RІ09_004.RPF «FR Науково-педагогічні кадри»,
  • RІ09_008.RPF «FR Реєстр працівників, які виконують обов`язки»,
  • RІ09_007.RPF «FR Список працівників, за якими не пройшов наказ введення в дію ШР»,
  • RІ09_009.RPF «FR Якісний склад працівників (КМДА)»,
  • RІ09_010.RPF «FR Якісний склад працівників (КМДА) квартальний»
   було враховано обмеження прав доступу до підрозділів користувача, який формує даний звіт.
 14. СОІД №1532460. Звіт RІ12_021.RPF «FR Форма КСДС (квартальна)» налаштовано для мультифірмових баз, в яких штатний розпис формується для кожної структурної одиниці окремо.
 15. На підставі питання СОІД №234976 було відмінено доопрацювання, реалізованезгідно СОІД №227788. При формуванні універсального документа на підставі наказу про звільнення з перевитратою відпустки, розраховується від’ємна сума компенсації відпустки.
 16. СОІД №1533210. Доопрацьований контроль відкликання наказу, який був підтверджений відділом заробітної плати в особовому рахунку працівника. При спробі відкликати чи відмінити такий наказ з’являється повідомлення про помилку.
 17. СОІД №1537902. В структуру реєстру Штатний розпис – Штатні позиції додано поле «Порядковий номер посади».Значення даного поля відповідає порядковому номеру із довідника посад.

 

Податковий облік

Доопрацювання  

 1. СОІД №1530132. В звіті RD.1313_046 «Податкова Декларація ПДВ 2018» додано умову. Якщо в документі податкова накладна заповнений код податкового зобов’язання на 9, то суми документа і ПДВ переносяться в рядок 4.1. Таблиці.
 2. СОІД №153898. Податкові накладні на продаж. У звіті R374_016 «Податкова накладна» для типу документа ПНЕ11 для колонок 4,5,6,7 додано умову. Якщо в податковій накладній стоїть тип “Зведена” то дані колонок не заповнюються, якщо ознака не встановлена, то заповнюються всі колонки документу.

 

Логістика

Доопрацювання

 1. СОІД №1529748. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасів. Реалізовано відображення звіту R275_001.RPF «Прибутковий ордер» згідно налаштувань інтерфейсу. Звіт R275_001.RPF переміщено в архів.
 2. СОІД №1529346. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасів. Реалізовано відображення звіту R318_003.RPF «Накладна на внутрішнє переміщення» згідно налаштувань інтерфейсу. Відображення атрибутів, сум і цін за собівартістю і номер документа згідно параметрів діалогового вікна. Звіти R318_001, R318_005 переміщено в архів.
 3. СОІД №1529616. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасів. Доопрацьовано звіт R 864_004.RPF “Акт списання ф.3-2 (нак. №130)”. В діалогове вікно додана можливість вказати в звіті поля «підстава непридатності», «Затверджено». Реалізовано параметри: «Скорочена форма рахунків обліку», «Не відображати термін експлуатації» і «Відображати ціну і суму по СС».
 4. СОІД №1530312. Облік запасів / Звіти. У звіт R398_502.RPF «Оборотна відомість ТМЦ» доданий параметр «Виводити номенклатурні позиції». По не активному параметру відображаються тільки підсумкові рядки звіту, згідно встановленої групування.
 5. СОІД №1530264. Облік запасів / Звіти. Реалізовано відображення звіту R402_001.RPF «Відомість залишків ТМЦ» згідно налаштувань інтерфейсу. Додано механізм динамічного групування даних, динамічного виведення атрибутів. Доданий параметр «Відображати резерв». Доданий параметр «Виводити номенклатурні позиції», по не активному параметру відображаються підсумкові рядки звіту згідно встановленої групування. Можливий відбір по декількох рахунках обліку і декільком артикулам. Звіти R399_001.RPF, R399_002.RPF, R399_500.RPF, R402_002.RPF, R402_005.RPF, R402_006.RPF, R402_007.RPF, R419_001.RPF переміщено в архів.
 6. СОІД №1535658. Облік запасів / Звіти. Реалізовано відображення звіту R411_001.RPF «Відомість надходження ТМЦ» згідно налаштувань інтерфейсу. Додано механізм динамічного групування даних, динамічного виведення атрибутів. Доданий параметр «Виводити номенклатурні позиції», по не активному параметру відображаються підсумкові рядки звіту згідно встановленої групування. Доданий параметр «Деталізувати за документами», «Відображати відхилення сум проводок». Можливий відбір по декількох рахунках обліку і декільком артикулів. Звіти R411_002.RPF R411_003.RPF, R411_004.RPF, R411_005.RPF, R411_006.RPF, R411_007.RPF, R411_008.RPF переміщено в архів.
 7. СОІД №1534242. Облік запасів / Звіти. Реалізовано відображення звіту R689_001.RPF «Оборотна відомість МШП» згідно налаштувань інтерфейсу. Додано механізм динамічного групування даних. Доданий параметр «Відображати атрибути». Доданий параметр «Зведена відомість», по активному параметру відображаються підсумкові рядки звіту згідно встановленого групування. Звіти R692_001, R692_002, R692_003, R692_005, R689_001, R689_002, R689_004, R689_006, R689_007 переміщено в архів.
 8. СОІД №1537380. Облік запасів / Звіти. Реалізовано відображення звіту R694_001.RPF «Відомість наявності МШП» згідно налаштувань інтерфейсу. Додано механізм динамічного групування даних. Доданий параметри: «Відображати дату надходження», «Відображати знос» і «Зведена відомість». Звіти R695_001, R694_002, R694_003, R694_006, R694_007 переміщено в архів.
 9. СОІД №1539624. Облік запасів / Звіти. Доопрацьовано звіт R698_001.RPF «Відомість списання МШП». Додано механізм динамічного групування даних. Доданий параметр «Зведена відомість» і фільтр по атрибуту. Звіт R699_001.RPF переміщений в архів.

 

Облік речового майна

Розробка

 1. СОІД №1534104. Облік речового забезпечення. Створено модуль Замовлення на речове майно. Модуль призначений для формування документа Замовлення на закупівлю речового майна згідно нарахувань в заданому періоді.
 2. СОІД №1534128. Облік речового забезпечення / Замовлення на речове майно. Створено документ Замовлення на речове майно. Документ відображає дані розрахунку на вкладках Специфікація / майно та Специфікація / фурнітура.
 3. СОІД №1536684. Облік речового забезпечення / Замовлення на речове майно. Реалізовано розрахунок належного у вказаному періоді майна і розрахунок фурнітури, що входить в комплект цього майна. Розрахунок виконується станом на дату заявки.
 4. СОІД №1539660. Облік речового забезпечення / Замовлення на речове майно / Замовлення. Для вкладок специфікацій на майно і фурнітуру реалізована можливість фільтрувати дані по підрозділу, нормі, співробітнику і групи забезпечення.
 5. СОІД №1514250. Облік речового забезпечення / Замовлення на речове майно. Реалізована перевірка статусу документів по співробітникам при зміні статусу замовлення.
 6. СОІД №1541256. Облік речового забезпечення / Замовлення на речове майно. Реалізована перевірка створення / редагування документів по співробітниках в період затвердженої заявки на речове майно.
 7. СОІД №1541358. Облік речового забезпечення / Доступ до даних. Реалізована перевірка доступу до документа «Замовлення».
 8. СОІД №1539000. Облік речового забезпечення / Картотека забезпечення. Доопрацьовано звіт R130_002.RPF в блоці «Антропометричні дані» з урахуванням історії.

 

Планування закупівель

Розробка

 1. СОІД №1536192. Логістика / Облік закупок / Планування закупівель / Заявки на закупівлю. Реалізовано параметр “Центр фінансової відповідальності”. У калькуляцію документу додано поля Код і Найменування центру фінансової відповідальності.
 2. СОІД №1533276. Логістика / Облік закупок / Налаштування / Довідники / Журнали. У налаштуванні “Журналу документів” реалізовано параметр “Аналітика” для документу Заявка на закупівлю.
 3. СОІД №1531446. Логістика / Облік закупок / Планування закупівель / Заявки на закупівлю. Реалізовано можливість виконувати проводки у документі Заявка на закупівлю.
 4. СОІД №1531704. Логістика / Облік закупок / Планування закупівель / Заявки на закупівлю. Реалізовано виклик протоколу при помилках під час проведення документу.
 5. СОІД №1531464. Логістика / Облік закупок / Налаштування / Проводки. Додано поля для калькуляції проводок.
 6. СОІД №1531698. Логістика / Облік закупок / Планування закупівель / Заявки на закупівлю. Реалізовано можливість у реєстрі призначати проводки груповим методом для відмічених документів, виконувати проведення та відклик проводок.
 7. СОІД №1533360. Логістика / Облік закупок / Планування закупівель / Заявки на закупівлю. Реалізовано можливість підключення аналітичного довідника для документу.
 8. СОІД №1520568. Логістика / Облік закупок / Планування закупівель / План закупівель. Реалізовано можливість створювати Заявки на закупівлю з Плану закупівель.
 9. СОІД №1541382. Логістика / Облік закупок / Планування закупівель / План закупівель. Реалізовано можливість відкривати на перегляд Заявки на закупівлю із Плану закупівель.
 10. СОІД №1535310. Логістика / Облік закупок / Планування закупівель / План закупівель / Сервіс / Налаштування. Додана можливість встановлювати тип плану закупівель за замовчуванням.
 11. СОІД №1535358. Логістика / Облік закупок / Планування закупівель / План закупівель. Реалізовано можливість призначати проводки, виконувати проведення та відклик проводок Заявок на закупівлю.
 12. СОІД №1544184. Логістика / Облік закупок / Планування закупівель / План закупівель. Додано повідомлення при видаленні документу.

 

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання

 1. СОІД №1536534. Облік автотранспорту/Довідник маршрутів. Реалізований доступ до полів користувача у відображенні груп по Alt+H.
 2. СОІД №1541478. Облік автотранспорту/ Подорожні листи. В елементи програми калькуляції подорожніх листів додану поле ІД маршруту (PLst_RtRcd).
 3. СОІД №1520550. Облік автотранспорту/ Облік видачі палива. Реалізовано можливість відображати відомості витрати палива у розрізі структурних одиниць.
 4. СОІД №1542762. Облік автотранспорту/ Щоденні наряди. Реалізовано можливість редагувати поля користувача по Alt-H в реєстрі щоденних нарядів.

 

Облік комунальних послуг

Доопрацювання

 1. СОІД №1540398. Облік комунальних послуг / Рахунки за комунальні послуги. Для механізму нарахування пені за подвійною обліковою ставкою НБУ реалізована можливість списання боргу з наступною черговістю: у разі надходження оплати першочергово списуються суми основного боргу за періодами, після цього – нарахована за періодами пеня.
 2. СОІД №1543518. Облік комунальних послуг / Рахунки за комунальні послуги. Для підлеглих методів розрахунку послуг «За опалювальною площею» і «За загальною площею» (метод – «Адмін послуги») реалізовано відповідний алгоритм розрахунку пільг у залежності від встановлених у номенклатурі норм (на пільгу й на сім`ю).

 

Загальні довідники

Доопрацювання

 1. СОІД №1491384. Джерела фінансування. Обновлено Класифікатор Кодів фінансування та доходів бюджету.
 2. СОІД №1525356. З модулів підсистеми Загальні довідники видалено Коди функціональної класифікації.

 

Загальносистемні питання

Доопрацювання

 1. СОІД №1486488. До групи “Загальносистемні функції ” (калькуляції, проводки, програми в реєстрах та ін.) додано функцію GETVALBYNAME(“Ім’я поля”, “Ім’я модуля”). Функція повертає значення поля за ім’ям поля і назвою зазначеного модуля. Якщо ім’я модуля не вказано, повертається значення поля з першого за переліком модуля, в якому воно було знайдено.

 

Документообіг та управління процесами

Доопрацювання

 1. СОІД №1535544. У Вихідні реквізити Елементів програми калькуляції додана секція з ресурсами підсистеми Документообіг і управління процесами «Поля процесу»: DFLS_ROUTECD – Процес, DFLS_COWORKERCD – Співробітник, DFLS_STATUS- Статус.
 2. СОІД №1542540. Шаблони документів/ Редактор схеми процесів/ Елемент задача / закладка Статус – доопрацьована обробка статусів, завершуючих блок, тільки статуси з позначками будуть доступні для вибору виконавцю в ході процесу.
 3. СОІД №1542522. Шаблони документів / Редактор процесів/ елемент Задача/ доопрацьована обробка подій:
  – повідомляти в системі (для користувача на якого приходить завдання буде надходити повідомлення в системі)
  – формувати завдання у Взаємовідносини з клієнтами (в момент приходу події в блок Завдання згідно даного налаштування, автоматично буде формуватися завдання у Взаємовідносини з клієнтами).
 4. СОІД №1539840. Підключена закладка «Процес» в модуль Заявки на закупку (Логістика/Облік закупок/ Планування закупок).

 

Загальна кількість доопрацювань в пакеті – 104.

 

Напишіть нам
close slider